• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

NORGREN

NORGREN (SOLENOID VALVE) ( norgren.com )

Chuyên các thiết bị trong lĩnh vực khí nén

 • Actuators
 • Air preparation
 • Pneumatic valves
 • Proportional valves
 • Process valves
 • Pressure switches
 • Pumps and syringes
 • Vaccum
 • Auto in-plant
 • Fittings and accessories

NORGREN (SOLENOID VALVE) ( norgren.com )

Chuyên các thiết bị trong lĩnh vực khí nén

 • Actuators
 • Air preparation
 • Pneumatic valves
 • Proportional valves
 • Process valves
 • Pressure switches
 • Pumps and syringes
 • Vaccum
 • Auto in-plant
 • Fittings and accessories
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1SXE0575-A50-00KCái
2M/146063/M/1400Cái
3RA/8063/M/100Cái
4V61B511A-A2Cái
58254700.9404.23049Cái
6RA/8040/160Cái
7QM/8040/25Cái
8B92G-2AK-QT1-RMGCái
99511602.0801.024.00Cái
10V096516R-B300AR
( V096516-E213A )
Cái
112622200305202400Cái
128273400.9101.02400Cái
13M/46140/M/600Cái
140.3043202Cái
15YX13AA1H1BSCái
162492982305202400Cái
17V206517A-B213RCái
18SXE9573-A71-00/19JCái
192492951Cái
20B68G-6GK-MR3-RLNCái
210000000.0801.024.00Cái
222623079.3062.024.00Cái
239511602 A 2/2 G1/4 NC 6MM SST/FKM 16MCái
24PRA/182063/25Cái
254095712900002400Cái
26V61B513A-A2000Cái
27V22B611A-B313RCái
28V22BA11A-B313RCái
299710000000000000Cái
30PRA/182100/M/300Cái
31RA/8125/M/320Cái
32RA/8125/m/125Cái
338273601.9151.23050Cái
348273601.9101.23050Cái
35X428550M000Cái
36RA/8080/M/300Cái
37RA/8063/M/160Cái
38RA/8040/M/125Cái
39RM/8025/M/160Cái
40RA/8050/M/160Cái
41RA/8050/M/80Cái
42RA/8080/M/350Cái
43RA/8080/M/400Cái
44RA/8032/M/80Cái
45RA/8063/M/200Cái
46RA/8063/M/400Cái
47RA/8050/M/100Cái
48RA/8125/M/400Cái
49QM/8050/25Cái
50QM/8025/25Cái
51QM/8020/24Cái
52QA/8032/23Cái
53QA/8063/23Cái
54QA/8063A/00Cái
55QA/8050A/00Cái
56QA/8080/00Cái
57V61B511A-A319JCái
58V61B513A-A219JCái
59V61B513A-A213JCái
608240200.9101.23050Cái
618240200.9101.230VACCái
62R07-200-RNKG + 18-013-989 + 2962-89Cái
63B07-201-M1KG + 18-013-989 + 18-025-003Cái
642V025-08.230VACCái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54