• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

NORDSON

NORDSON

– Thiết bị phụ trợ, thiết bị thay thế

– Ống nối mềm

– Máy nấu keo

– Thiết bị điều khiển

– Thùng chứa keo

– Máy tạo bọt

– Chuyên các loại máy in phun, máy đóng gói sản phẩm

 • Automated optical inspection systems
 • Biomaterial delivery devices
 • Bonding and soldering systems
 • Bulk delivery systems
 • Conformal coating equipment

NORDSON ( nordson.com )

-Thiết bị phụ trợ, thiết bị thay thế

+ Súng bắn keo EasyOn

+ Thùng chứa keo

+ Bộ bảo vệ mức

+ Bộ điều khiển dòng khí phun

+ Đầu phun chính xác Saturn

+ Van điện từ Saturn

+ Bộ lọc Saturn

– Ống nối mềm
+ Ống mềm dẫn keo công nghệ cao

+ Ống bện thép

+ Ống dẫn keo lỏng

+ Ống có giá treo RediFlex

– Máy nấu keo

+ Máy nấu keo AltaBlue

+ Máy DuraDrum® Bulk

+ Máy đùn keo

+ Máy MiniSquirt cho công suất nhỏ

+ Máy tạo khí nito

– Thiết bị điều khiển

+ Máy xác nhận barcode

+ Máy điều khiển dòng chảy keo

+ Bộ điều khiển nhiệt độ

+ Bộ điều khiển áp suất

+ Bộ điều khiển dòng keo phun

+ Cảm biến và đầu đọc

– Thùng chứa keo

+ Thùng Retrofit

+ Thùng Problue

– Máy tạo bọt

+ Máy cấp keo bọt FoamMelt

+ Máy cấp keo bọt SureFoam

+ Bộ xử lý Ultra FoamMix

– Chuyên các loại máy in phun, máy đóng gói sản phẩm

 • Automated optical inspection systems
 • Biomaterial delivery devices
 • Bonding and soldering systems
 • Bulk delivery systems
 • Conformal coating equipment

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54