• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

NANHUA

Hãng chuyên các loại đèn còi cảnh báo và các thiết bị thông tin liên lạc trong công nghiệp

 • Aviation Obstruction Light (đèn cảnh báo giao thông cho xe cơ giới)
  • Low Intensity (đèn cường độ thấp)
  • Medium Intensity (đèn cường độ vừa)
  • High Intensity (đèn cường độ cao)
  • Dual Light (đèn đôi)
  • Solar Light (đèn năng lượng mặt trời)
  • Aerial warning sphere (đèn cầu cảnh báo trên không)
  • Ancillary Products (sản phẩm phụ trợ)
  • Installation Accessories (phụ kiện lắp đặt)
 • Beacon Siren (đèn còi hải đăng)
 • Industrial Light (đèn chiếu sáng công nghiệp)
 • Industrial Communication (thông tin liên lạc trong công nghiệp)
 • Marine Navigation Light (đèn cho ngành hàng hải)
 • Anemometer (thiết bị đo gió)
  • Intelligent anemometer (máy đo gió thông minh)
  • Auto-heating anemometer (máy đo gió tự động sưởi ấm)
  • Self-balanced anemometer (máy đo gió tự cân)
  • Integrated anemometer (máy đo gió tích hợp)
 • Anti-collision Device
 • Industrial LED Display (đèn LED chỉ dẫn)

Hãng chuyên các loại đèn còi cảnh báo và các thiết bị thông tin liên lạc trong công nghiệp

 • Aviation Obstruction Light (đèn cảnh báo giao thông cho xe cơ giới)
  • Low Intensity (đèn cường độ thấp)
  • Medium Intensity (đèn cường độ vừa)
  • High Intensity (đèn cường độ cao)
  • Dual Light (đèn đôi)
  • Solar Light (đèn năng lượng mặt trời)
  • Aerial warning sphere (đèn cầu cảnh báo trên không)
  • Ancillary Products (sản phẩm phụ trợ)
  • Installation Accessories (phụ kiện lắp đặt)
 • Beacon Siren (đèn còi hải đăng)
 • Industrial Light (đèn chiếu sáng công nghiệp)
 • Industrial Communication (thông tin liên lạc trong công nghiệp)
 • Marine Navigation Light (đèn cho ngành hàng hải)
 • Anemometer (thiết bị đo gió)
  • Intelligent anemometer (máy đo gió thông minh)
  • Auto-heating anemometer (máy đo gió tự động sưởi ấm)
  • Self-balanced anemometer (máy đo gió tự cân)
  • Integrated anemometer (máy đo gió tích hợp)
 • Anti-collision Device
 • Industrial LED Display (đèn LED chỉ dẫn)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54