• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

MURR

MURR

Hãng chuyên các thiết bị điện tự động hóa sau

 • Electronics in the Cabinet (đồ điện tử trong tủ điện)
  • Buffer Modules (bộ đệm)
  • EMC Filters (bộ lọc tín hiệu)
  • Emparro
  • Evolution
  • MB Redundancy balance
  • MICO Basic
  • MICO Classic
  • MICO Fuse (cầu chì)
  • Relays (rơ le)
  • Transformers (biến áp mini)
 • Interfaces (các hệ thống giao diện)
  • Lighting Elements (đèn tín hiệu)
  • Modlink MPV
  • Modlink MSVD
  • MSDD Hybrid Feildbus Coupling (hệ thống ghép nối fieldbus)
 • I/O systems : Murrelektronik’s I/O systems connect actuator and sensors of a system to the control (hệ thống vào ra của thiết bị truyền động và cảm biến)
  • Impact 67
  • M12 distribution systems – Metal (hệ thống ghép nối M12)
  • M12 distribution systems – plastic
  • MASI67
  • MVK Metal
  • MVK Metal safety
  • MVP12 steel
 • Connection Technology (công nghệ kết nối)
  • Adapters
  • Cables by the Meter
  • Field – wireable connectors
  • Fieldbus cables
  • Motor cables (cáp động cơ)
  • Sensor actuator cables (cáp truyền động cảm biến)
  • T-couplers

MURR

Hãng chuyên các thiết bị điện tự động hóa sau

 • Electronics in the Cabinet (đồ điện tử trong tủ điện)
  • Buffer Modules (bộ đệm)
  • EMC Filters (bộ lọc tín hiệu)
  • Emparro
  • Emparro67
  • Evolution
  • MB Redundancy balance
  • MICO Basic
  • MICO Classic
  • MICO Fuse (cầu chì)
  • Relays (rơ le)
  • Transformers (biến áp mini)
 • Interfaces (các hệ thống giao diện)
  • Lighting Elements (đèn tín hiệu)
  • Modlink MPV
  • Modlink MSDD
  • Modlink MSVD
  • MSDD Hybrid Feildbus Coupling (hệ thống ghép nối fieldbus)
 • I/O systems : Murrelektronik’s I/O systems connect actuator and sensors of a system to the control (hệ thống vào ra của thiết bị truyền động và cảm biến)
  • Cube 20
  • Cube 20s
  • Cube67
  • Impact 67
  • M12 distribution systems – Metal (hệ thống ghép nối M12)
  • M12 distribution systems – plastic
  • MASI67
  • MVK Metal
  • MVK Metal safety
  • MVP12 steel
 • Connection Technology (công nghệ kết nối)
  • Adapters
  • Cables by the Meter
  • Field – wireable connectors
  • Fieldbus cables
  • Motor cables (cáp động cơ)
  • Sensor actuator cables (cáp truyền động cảm biến)
  • T-couplers
  • Toraue wrench

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54