• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

MEMOLUB

GIẢI PHÁP BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG MEMOLUB TỪ BỈ (EU)

Single and multi point automati lubrication systems Hệ thống bôi trơn cho 1 điểm và nhiều điểm

Oil Lubricants Dầu chuyên dụng cho bôi trơn

Greases Lubricants Mỡ bôi trơn chuyên dụng

Accessories  Phụ kiện, thiết bị cho hệ thống thiết bị, dầu mỡ bôi trơn.

(MEMOLUB = TIẾT KIỆM CHI PHÍ BÔI TRƠN + TIẾT KIỆM CHI PHÍ BẢO TRÌ-BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA- NGỪNG MÁY + TĂNG TUỔI THỌ VÀ Hiệu suất của bạc đạn và MÁY MÓC = TĂNG NĂNG SUẤT LAO Động – SẢN XUẤT)

Theo một nghiên cứu của SKF, USA Inc thì 54% lỗi hư hỏng Bạc Đạn là do việc Bôi Trơn không phù hợp (bôi trơn quá nhiều hoặc quá ít) và lẫn tạp chất vào dầu mỡ Bôi Trơn điều mà bôi trơn bằng thủ công hay gặp phải. Và 75% lỗi hư hỏng Bạc Đạn nói chung có thể hạn chế tối đa bằng việc dùng thiết bị bôi trơn tự động.

GIẢI PHÁP BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG MEMOLUB TỪ BỈ (EU)

Single and multi point automati lubrication systems Hệ thống bôi trơn cho 1 điểm và nhiều điểm

Oil Lubricants Dầu chuyên dụng cho bôi trơn

Greases Lubricants Mỡ bôi trơn chuyên dụng

Accessories  Phụ kiện, thiết bị cho hệ thống thiết bị, dầu mỡ bôi trơn.

(MEMOLUB = TIẾT KIỆM CHI PHÍ BÔI TRƠN + TIẾT KIỆM CHI PHÍ BẢO TRÌ-BẢO DƯỠNG – SỬA CHỮA- NGỪNG MÁY + TĂNG TUỔI THỌ VÀ Hiệu suất của bạc đạn và MÁY MÓC = TĂNG NĂNG SUẤT LAO Động – SẢN XUẤT)

Theo một nghiên cứu của SKF, USA Inc thì 54% lỗi hư hỏng Bạc Đạn là do việc Bôi Trơn không phù hợp (bôi trơn quá nhiều hoặc quá ít) và lẫn tạp chất vào dầu mỡ Bôi Trơn điều mà bôi trơn bằng thủ công hay gặp phải. Và 75% lỗi hư hỏng Bạc Đạn nói chung có thể hạn chế tối đa bằng việc dùng thiết bị bôi trơn tự động.

Tính toán cho bôi trơn bạc đạn
Số lượng bạc đạn
Kích thước bạc đạnĐường kính ngoài, D:            mm

Đường kính trong, d:            mm

Chiều rộng (dày),    B:            mm

 

 

 

 

Loại Bạc Đạn

 Deep Groove Ball Bearings (Bạc đạn bi, rãnh sâu)

Angular Contact Ball Bearings (Bạc đạn bi, tiếp xúc góc)

Self Aligning Ball Bearings (Bạc đạn bi, tự cân bằng thẳng)

Thrust Ball Bearings ( Bạc đạn ổ bi chặn)

Cylindrical Roller Bearings (Bạc đạn ổ đũa hình xilanh-trụ)

Spherical Roller Bearings (Bạc đạn ổ đũa hình cầu)

Tapered Roller Bearings (Bạc đạn ổ đũa hình nón)

Cylindrical Roller Thrust Bearings (Bạc đạn dọc trục hình trụ)

Spherical Roller Thrust Bearings ( Bạc đạn dọc trục hình cầu)

Others (khác):                          

Điều kiện làm việc của bạc đạnTốc độ:                 RPM (vòng trên phút)

Thời gian :            Hrs/Day (mấy giờ trên 1 ngày)

Nhiệt độ làm việc của bạc đạn Thấp: 47-63°C

Bình thường: 63-78°C

 Cao: 78-93°C

Rất cao: 93-107°C

Dễ bị lẫn tạp chất hoặc nhiễm bẩn Thấp

Bình thường

 Cao

 

Tải trọng Thấp

Bình thường

 Cao

Rất cao

Bị rung sốc bởi quá tải Có Không
Hướng trục Thẳng đứng Ngang
Đường mỡ vào Qua rãnh W33 Từ bên cạnh/hông
Nguồn cấp cho thiết bị bôi trơn Pin 4.5 V có trong thiết bị Nguồn bên ngoài 24VDC

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54