• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

MASIBUS

 • Automation (các thiết bị tự động hóa)
  • Loop Controller
  • Loop Controller LC531
  • Advance DCS
  • PULS Power Supplies
 • DAQ
  • Temperature Scanners/DAQ Modules
   • 8208-IP Weather Proof Scanner
   • 8204 4-Channel Scanner/DAQ Module
  • Intelligent IOs
   • MINT DI-16
   • MINT DO-16
  • Data Logger/DAQ Module
  • Data Acquisition Software
 • Indicators (các bộ hiển thị)
  • Process Indicators
  • Bar Graph Indicator
  • Flow Indicator Totalizers
   • 1006 Flow Indicator Totaliser 6 digit
   • 1008S Flow Indicator Totaliser 8 Digit
  • Loop Powered Indicators
   • LPI-1-XP Ex-Proof Loop Powered Indicators
   • LPI 1 – Loop Powered Indicator
  • Controllers (các bộ điều khiển)
   • PID Controllers
    • LC524D Din Rail PID Controller
    • 5040 Single Loop Controller
   • On-Off Controllers
    • 5002U-P Digital Process Controller
    • LC5296 Dual Display On/Off Controller
   • Auto Manual Station
  • Calibrators (các bộ định cỡ)
   • Calibration software
   • Calibration Test Bench MTB4000 Series
   • Portable Calibrators
  • Signal Conditioners (bộ điều chỉnh tín hiệu)
   • Signal Isolators
   • Field Interface Boards
  • Sensors & Transmitters (cảm biến và bộ truyền tín hiệu)
   • Williamson IR Sensors & Pyrometers
   • Transmitters
  • Vibration Monitoring (thiết bị đo độ rung)
   • Vibration/RPM Monitor
   • Vibration Services
  • Power (các thiết bị nguồn)
   • Time Synchronization Units
   • Time Signal Repeater
   • Transducers
 • Automation (các thiết bị tự động hóa)
  • Loop Controller
  • Loop Controller LC531
  • Advance DCS
  • Opto 22 Products
  • eWON Products
  • Toshiba Electromagnetic Flowmeter Series
  • PULS Power Supplies
 • DAQ
  • Temperature Scanners/DAQ Modules
   • 8208-IP Weather Proof Scanner
   • 8204 4-Channel Scanner/DAQ Module
  • Intelligent IOs
   • MINT DI-16
   • MINT DO-16
  • Data Logger/DAQ Module
  • Data Acquisition Software
 • Indicators (các bộ hiển thị)
  • Process Indicators
  • Bar Graph Indicator
  • Flow Indicator Totalizers
   • 1006 Flow Indicator Totaliser 6 digit
   • 1008S Flow Indicator Totaliser 8 Digit
  • Loop Powered Indicators
   • LPI-1-XP Ex-Proof Loop Powered Indicators
   • LPI 1 – Loop Powered Indicator
  • Controllers (các bộ điều khiển)
   • PID Controllers
    • LC524D Din Rail PID Controller
    • 5040 Single Loop Controller
   • On-Off Controllers
    • 5002U-P Digital Process Controller
    • 5002U Legacy On/Off Controller
    • LC5296 Dual Display On/Off Controller
   • Auto Manual Station
  • Calibrators (các bộ định cỡ)
   • Calibration software
   • Calibration Test Bench MTB4000 Series
   • Temperature Blocks
   • Accessories
   • Calibration pumps
   • Portable Calibrators
  • Signal Conditioners (bộ điều chỉnh tín hiệu)
   • Signal Isolators
   • Field Interface Boards
  • Sensors & Transmitters (cảm biến và bộ truyền tín hiệu)
   • Williamson IR Sensors & Pyrometers
   • Transmitters
  • Vibration Monitoring (thiết bị đo độ rung)
   • Vibration/RPM Monitor
   • Vibration Transmitters/Switch
   • Vibration Portables
   • Vibration Sensors
   • Online System
   • Vibration Services
  • Power (các thiết bị nguồn)
   • Time Synchronization Units
   • Time Signal Repeater
   • Transducers
   • AC Line Transducers
   • Multi Function Transducer
   • Sequential Event Recorders
   • Fault Recording and Fault Location

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54