• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

MARSHALL

MARSHALL –USA

Hãng chuyên các loại camera công nghiệp và màn hình hiển thị

 • Cameras
  • 2MP HD-SDI 1080p MINI cameras
   • CV502-MB/M; CV505-MB/M, CV150-PH
  • Compact 2MP HD-SDI 1080p cameras
   • CV343-CSB/CS; CV350-5X/5XB HDMI/HDSDI
  • Bullet cameras
  • Lipstick cameras
  • Color enclosed cameras
  • B&W enclosed cameras
  • Color Board cameras
 • Lenses (ống len)
  • 140mm Fl.0 TELEPHOTO SUPER – LOW LIGHT LENS
  • 300mm F3.75 TELEPHOTO LENS
  • CS MOUNT VARIFOCAL LENSES
  • 3 MEGAPIXEL LENSES
  • MINIATURE LENSES FOR CCD/CMOS CAMERAS
  • PINHOLE LENSES
 • LCD monitors (màn hình LCD)
  • LCD panels
  • LCD monitors
  • LCD Racks
  • LCD accessories
 • Accessories (phụ kiện)
  • Hoods
  • Video transmitters
  • Power supplies
  • Color bar generator
  • BNC connectors
  • Cable assemblies

MARSHALL –USA

Hãng chuyên các loại camera công nghiệp và màn hình hiển thị

 • Cameras
  • 2MP HD-SDI 1080p MINI cameras
   • CV502-MB/M; CV505-MB/M, CV150-PH
  • Compact 2MP HD-SDI 1080p cameras
   • CV343-CSB/CS; CV350-5X/5XB HDMI/HDSDI
  • Bullet cameras
  • Lipstick cameras
  • Color enclosed cameras
  • B&W enclosed cameras
  • Color Board cameras
 • Lenses (ống len)
  • 140mm Fl.0 TELEPHOTO SUPER – LOW LIGHT LENS
  • 300mm F3.75 TELEPHOTO LENS
  • CS MOUNT VARIFOCAL LENSES
  • 3 MEGAPIXEL LENSES
  • MINIATURE LENSES FOR CCD/CMOS CAMERAS
  • PINHOLE LENSES
 • LCD monitors (màn hình LCD)
  • LCD panels
  • LCD monitors
  • LCD Racks
  • LCD accessories
 • Accessories (phụ kiện)
  • Hoods
  • Video transmitters
  • Power supplies
  • Color bar generator
  • BNC connectors
  • Cable assemblies

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54