• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

LIKA

LIKA (CẢM BIẾN) ( lika.it )

Hãng chuyên  các loại encoder và các cơ cấu truyền động quay

 • Rotary encoders
 • Linear encoders
 • Rotary actuators
 • Display & interfaces
 • Couplings
 • OEM& custom products

LIKA (CẢM BIẾN) ( lika.it )

Hãng chuyên  các loại encoder và các cơ cấu truyền động quay

 • Rotary encoders
 • Linear encoders
 • Rotary actuators
 • Display & interfaces
 • Couplings
 • OEM& custom products
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1C58-H-2048ZCU415Cái
2CK58-H-200ZCU415RL5Cái
3CK58-H-1000ZCU415RL5Cái
4I58-Y-100BNF28RCái
5I58-Y-100ZNF28RCái
6I58-Y-500BNF26L6Cái
7IT65-L-1000ZCU1ECái
8I41-Y-100ZNF26L2Cái
9C50-H-100ZCU410Cái
10AS608/GY-10-R/S681Cái
11IT65-H-2048ZCP4DR/S506Cái
12IT65-L-2048ZCP1DR/S506Cái
13C50-H-100ZCU410L2Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54