• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

LESER

Hãng chuyên các loại van an toàn cho nồi hơi và các hệ thống khí nén

 • High performance
  • Type 441, 442 DIN
  • Type 441, 442 ANSI
 • API
  • Type 526
 • Compact performance
  • Type 459HDD
  • Type 462 HDD
  • Type 439
 • High efficiency
  • Type 811
  • Type 821
 • Modulate action
  • Type 431/ 433
  • Type 431/433 PN160
 • Clean Service
  • Type 481 : small capacity at high set pressure
  • Type 483: small to medium capacity, best cleanability and a variety of aseptic connections
 • Critical service
  • Type 546
  • Type 449
  • Type 5466
 • Best availability
  • Type 310
  • KUB
 • S&B vales
  • Type 440
  • Type 460

Hãng chuyên các loại van an toàn cho nồi hơi và các hệ thống khí nén

 • High performance
  • Type 441, 442 DIN
  • Type 441, 442 ANSI
 • API
  • Type 526
 • Compact performance
  • Type 459HDD
  • Type 462 HDD
  • Type 439
 • High efficiency
  • Type 811
  • Type 821
 • Modulate action
  • Type 431/ 433
  • Type 431/433 PN160
 • Clean Service
  • Type 481 : small capacity at high set pressure
  • Type 483: small to medium capacity, best cleanability and a variety of aseptic connections
 • Critical service
  • Type 546
  • Type 449
  • Type 5466
 • Best availability
  • Type 310
  • KUB
 • S&B vales
  • Type 440
  • Type 460

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54