• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

LAYRTON

LAYRTON

Dưới thương hiệu LAYRTON, nổi lên một nhóm hàng đầu các công ty trong lĩnh vực chiếu sáng. Industrias Ventura SL, thành lập hơn 40 năm trước đây, là nhà sản xuất dẫn đầu trong các sản phẩm chấn lưu cho đèn huỳnh quang và đèn phóng điện, cũng như máy biến áp cho đèn halogen.

Các sản phẩm chính của hãng

ELECTROMAGNETIC BALLASTS FOR FLUORESCENT LAMPS (chấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quang, chấn lưu điện từ thì phải có stacte)

Gồm các sản phẩm đáp ứng cho đèn compact và đèn 2 cực với công suất 4-58W ở các mức điện áp 230V/50Hz, 240V/50Hz và ở cả tần số 60Hz

Ngoài ra còn có autotransformer ballasts (chấn lưu biến áp tự ngẫu) 13-40/110-120-127 V/60Hz và High power factor rapid start (công suất cao) 20-65W/230V-50Hz

ELECTRONIC BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS (chấn lưu điện tử dùng cho đèn huỳnh quang mà không cần stacte)

 • Double ended lamps-T5-T8 (18-58W 220-240V/50-60Hz).
 • sElectronic converters EN 60924-5 (14-40W, 13-110DC).

ELECTROMAGNETICS BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS (chấn lưu điện từ dùng cho đèn phóng điện)

Gồm các loại sau

 • Ballasts for metal halide lamps (HI) (đèn halogen kim loại) công suất lên tới 2000W Ballasts for sodium vapour lamps (đèn hơi natri) (HS and LS)
 • Ballasts for mercury vapour lamps (đèn hơi thủy ngân) (HM)
 • Bi-power level control gears for discharge lamps

ELECTRONIC COMPONENTS (IGNITORS, CK’S, RELAYS…) (linh kiện điện tử phụ trợ cho các loại đèn như kích, rơ le, …)

 • Ignitors for discharge lamps (kích điện cho đèn phóng điện)
 • Control gear units (CK) for LAYRTON ballasts (Built- in use) (các thiết bị điều khiển)
 • Capacitors (Tụ)
 • Emergency electronic relays (rơ le khẩn cấp)

TRANSFORMERS (biến áp)

 • Transformers for low voltage halogen lamps (biến áp cho đèn halogen điện áp thấp)
 • Single phase safety transformer (biến áp 1 pha)
 • Reversible autotransformers (biến áp tự ngẫu)

LAYRTON

Dưới thương hiệu LAYRTON, nổi lên một nhóm hàng đầu các công ty trong lĩnh vực chiếu sáng. Industrias Ventura SL, thành lập hơn 40 năm trước đây, là nhà sản xuất dẫn đầu trong các sản phẩm chấn lưu cho đèn huỳnh quang và đèn phóng điện, cũng như máy biến áp cho đèn halogen.

Các sản phẩm chính của hãng

ELECTROMAGNETIC BALLASTS FOR FLUORESCENT LAMPS (chấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quang, chấn lưu điện từ thì phải có stacte)

Gồm các sản phẩm đáp ứng cho đèn compact và đèn 2 cực với công suất 4-58W ở các mức điện áp 230V/50Hz, 240V/50Hz và ở cả tần số 60Hz

Ngoài ra còn có autotransformer ballasts (chấn lưu biến áp tự ngẫu) 13-40/110-120-127 V/60Hz và High power factor rapid start (công suất cao) 20-65W/230V-50Hz

ELECTRONIC BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS (chấn lưu điện tử dùng cho đèn huỳnh quang mà không cần stacte)

 • Double ended lamps-T5-T8 (18-58W 220-240V/50-60Hz).
 • sElectronic converters EN 60924-5 (14-40W, 13-110DC).

ELECTROMAGNETICS BALLASTS FOR DISCHARGE LAMPS (chấn lưu điện từ dùng cho đèn phóng điện)

Gồm các loại sau

 • Ballasts for metal halide lamps (HI) (đèn halogen kim loại) công suất lên tới 2000W Ballasts for sodium vapour lamps (đèn hơi natri) (HS and LS)
 • Ballasts for mercury vapour lamps (đèn hơi thủy ngân) (HM)
 • Bi-power level control gears for discharge lamps

ELECTRONIC COMPONENTS (IGNITORS, CK’S, RELAYS…) (linh kiện điện tử phụ trợ cho các loại đèn như kích, rơ le, …)

 • Ignitors for discharge lamps (kích điện cho đèn phóng điện)
 • Control gear units (CK) for LAYRTON ballasts (Built- in use) (các thiết bị điều khiển)
 • Capacitors (Tụ)
 • Emergency electronic relays (rơ le khẩn cấp)

TRANSFORMERS (biến áp)

 • Transformers for low voltage halogen lamps (biến áp cho đèn halogen điện áp thấp)
 • Single phase safety transformer (biến áp 1 pha)
 • Reversible autotransformers (biến áp tự ngẫu)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54