• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

KYORITSU

KYORITSU (THIẾT BỊ ĐO)

A manufacturer developping, producing and selling electrical measuring equipments

Hãng nghiên cứu và phát triển các loại thiết bị đo điện

 • Multimeters (đồng hồ vạn năng)
  • K1009, K1011, K2012R, K1109S
 • Clamp Meters (đồng hồ kẹp)
  • Ampe kìm K2002PA, K2007A
  • Ampe kìm dòng dò K2412, K2413F, K2434
 • Insulation Testers
 • Earth Testers (thiết bị đo điện trở đất)
  • K4102A
  • K4105AH
 • Loggers/PQA
 • Multi Function Testers
  • Thiết bị tự ghi dòng dò
  • Thiết bị đo cường độ ánh sáng
  • Thiết bị đo nhiệt độ từ xa
  • Thiết bị đo công suất
 • RCD/LOOP/PAT Testers
 • Phase indicators (thiết bị đo thứ tự pha)
  • K8030, K8031, K8035
 • Voltage Testers (máy thử điện áp)
  • K1700 Bút thử điện áp, chỉ thị điện áp bằng đèn LED
  • K1710 Bút thử điện áp, chỉ thị điện áp bằng màn hình hiển thị số
 • Others
  • Mê gô mét: K3001B, K3166, K3323
 • Clamp Sensors
 • Accessories
 • Discontinued products

KYORITSU (THIẾT BỊ ĐO)

A manufacturer developping, producing and selling electrical measuring equipments

Hãng nghiên cứu và phát triển các loại thiết bị đo điện

 • Multimeters (đồng hồ vạn năng)
  • K1009, K1011, K2012R, K1109S
 • Clamp Meters (đồng hồ kẹp)
  • Ampe kìm K2002PA, K2007A
  • Ampe kìm dòng dò K2412, K2413F, K2434
 • Insulation Testers
 • Earth Testers (thiết bị đo điện trở đất)
  • K4102A
  • K4105AH
 • Loggers/PQA
 • Multi Function Testers
  • Thiết bị tự ghi dòng dò
  • Thiết bị đo cường độ ánh sáng
  • Thiết bị đo nhiệt độ từ xa
  • Thiết bị đo công suất
 • RCD/LOOP/PAT Testers
 • Phase indicators (thiết bị đo thứ tự pha)
  • K8030, K8031, K8035
 • Voltage Testers (máy thử điện áp)
  • K1700 Bút thử điện áp, chỉ thị điện áp bằng đèn LED
  • K1710 Bút thử điện áp, chỉ thị điện áp bằng màn hình hiển thị số
 • Others
  • Mê gô mét: K3001B, K3166, K3323
 • Clamp Sensors
 • Accessories
 • Discontinued products

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54