• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

KROMSCHRODER

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC chuyên bán nhập khẩu vàbán van KROMSCHOEDER tại Việt Nam

KROMSCHRODER ( kromschroder.de )

http://www.kromschroeder.de/en/heating/products/products.html

Hãng chuyên các thiết bị sưởi, gia nhiệt, đốt nóng dùng trong công nghiệp

Quá trình gia nhiệt

 • Bộ điều khiển và chỉnh nhiệt Merlin
 • Bộ điều khiển dựa trên sai lệch phát quang Lago
 • Bộ diều khiển nhiệt độ phòng
 • Bộ điều khiển nhiệt độ Elfatherm E8

– Gia nhiệt chu trình

 • Cho đường ống điều khiển áp suất ga
 • Cho khoang nhận ga
 • Cho hệ thống gia nhiệt có dùng tủ điều khiển qua trình cháy
 • Cho đường ống ga có điều khiển nhiệt độ
 • Cho bộ tăng áp ga
 • Hệ thống trộn dùng tủ điều khiển
 • Tủ điều khiển quá trình đốt cháy dùng xung

– Gia nhiệt không khí

 • Bộ sấy khí dùng cho ga tự nhiên ( các dòng sp ERA33, GP14…120)
 • Bộ sấy khí cho nguyên liệu dầu Diesel( các dòng P40…120)
 • Bộ sấy khí có ống khói dùng cho ga tự nhiên ( dòng sp : TR75, RGA100)
 • Quạt thông khí ( dòng sp: R20-9, R20-14)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC chuyên bán nhập khẩu vàbán van KROMSCHOEDER tại Việt Nam

NHỮNG MÃ KROMSCHROEDER THƯỜNG CÓ SẴN TẠI VIỆT NAM:
VAS 240 R/LQ, VAS 240 R/NQ, VAS 125 R/NQ, VAS 125 R/LQ, TC 410-1N, DG 500U-3 (150-500 MBAR), CBU 460-5/1 LR3GBD3S2, DG 50 U-3, DG 500 U-3, DG150U-3, JSAV 50F40-0, VG40/32R02LQ31D, VG40/32R02NQ31D, VG25R02NQ31D, VG25R02LQ31D, DG 10U-3N, DG 50B-3, DG 150B-3, DG 500B-3, DG 50B-6, DG 150B-6, DG500B-6 (84447451), BCU460-5/1LR3GBD3, IFS 110IM-5/1/1T, JSAV 50F40-0, RFM 0,6RB63, KFM 100RB100, TZI 5-15/100R, DH 15R50, DG 500U-3 (150-500MBAR), DG 50U-3 (2,5-50MBAR), DG6U-3, DG 10U-3, DG 6UG-3, DH 15R40, KFM 100RB 100, VAS 240R/NW, VAS 240R/NW, RV50/MF03T60E, AKT 50F160C,DN50,PN16, IFS 110IM-5/1/1T, DL 10A-32, TZI 5-15/100R, DG 6U-3, DG 10U-3, DG50B-6, DG150B-6, DG500B-6, GVRH 125ML02F1T3, DE 400Z100-160B,DN100, VAS115R/NW,.

1. Quá trình gia nhiệt

– Bộ điều khiển và chỉnh nhiệt Merlin

– Bộ điều khiển dựa trên sai lệch phát quang Lago

– Bộ diều khiển nhiệt độ phòng

– Bộ điều khiển nhiệt độ Elfatherm E8

2. Gia nhiệt chu trình

– Cho đường ống điều khiển áp suất ga

– Cho khoang nhận ga

– Cho hệ thống gia nhiệt có dùng tủ điều khiển qua trình cháy

– Cho đường ống ga có điều khiển nhiệt độ

– Cho bộ tăng áp ga

– Hệ thống trộn dùng tủ điều khiển

– Tủ điều khiển quá trình đốt cháy dùng xung

3. Gia nhiệt không khí

– Bộ sấy khí dùng cho ga tự nhiên ( các dòng sp ERA33, GP14…120)

– Bộ sấy khí cho nguyên liệu dầu Diesel( các dòng P40…120)

– Bộ sấy khí có ống khói dùng cho dầu Diesel( dòng sp: RGA95)
– Bộ sấy khí có ống khói dùng cho ga tự nhiên ( dòng sp : TR75, RGA100)
– Quạt thông khí ( dòng sp: R20-9, R20-14)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54