• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

KACON

KACON

Hãng của hàn quốc chuyên các thiết bị tự động hóa

 • Automated control equipment (các thiết bị tự động hóa)
  • Temperature controller (bộ điều khiển nhiệt độ)
  • Relay (rơ le)
  • Interface terminal (giao diện thiết bị đầu cuối)
  • Timer (bộ đếm thời gian)
  • Chiller temperature controller (điều khiển nhiệt độ bộ làm lạnh)
  • Water level switch (báo mức nước)
  • Sound signal unit (thiết bị tín hiệu âm thanh)
 • Motor operation protective device (thiết bị bảo vệ động cơ)
  • Magnetic contactor (công tắc từ)
  • Electronic type motor protection (thiết bị điện tử bảo vệ động cơ)
  • Miniature circurit breaker (bộ ngắt loại nhỏ)
 • Signal controlling device (thiết bị kiểm soát tín hiệu)
  • Control switch (công tắc điều khiển)
  • Cam switch (công tắc xoay)
  • Box switch (hộp công tắc)
  • Main switch (công tắc chính)
  • Active switch (công tắc hoạt động)
  • Integrated signal lamp (đèn tín hiệu)
  • Signal tower (đèn tháp)
  • Warning light & siren (đèn cảnh báo)
 • Safety signaling device (thiết bị cảnh báo an toàn)
  • Foot switch (công tắc chân)
  • Safety door switch (công tắc cửa an toàn)
 • Motion detector
  • Micro switch
  • Limit switch (công tắc hành trình)
 • Sola power system (các thiết bị cho bộ nguồn)
  • Diode
  • Heatsink
  • Fuse & fuse holder
  • Square fuse
  • Terminal block
  • Suger protector

KACON 

Hãng của hàn quốc chuyên các thiết bị tự động hóa

 • Automated control equipment (các thiết bị tự động hóa)
  • Temperature controller (bộ điều khiển nhiệt độ)
  • Relay (rơ le)
  • Interface terminal (giao diện thiết bị đầu cuối)
  • Timer (bộ đếm thời gian)
  • Chiller temperature controller (điều khiển nhiệt độ bộ làm lạnh)
  • Water level switch (báo mức nước)
  • Sound signal unit (thiết bị tín hiệu âm thanh)
 • Motor operation protective device (thiết bị bảo vệ động cơ)
  • Magnetic contactor (công tắc từ)
  • Electronic type motor protection (thiết bị điện tử bảo vệ động cơ)
  • Miniature circurit breaker (bộ ngắt loại nhỏ)
 • Signal controlling device (thiết bị kiểm soát tín hiệu)
  • Control switch (công tắc điều khiển)
  • Cam switch (công tắc xoay)
  • Box switch (hộp công tắc)
  • Main switch (công tắc chính)
  • Active switch (công tắc hoạt động)
  • Integrated signal lamp (đèn tín hiệu)
  • Signal tower (đèn tháp)
  • Warning light & siren (đèn cảnh báo)
 • Safety signaling device (thiết bị cảnh báo an toàn)
  • Foot switch (công tắc chân)
  • Safety door switch (công tắc cửa an toàn)
 • Motion detector
  • Micro switch
  • Limit switch (công tắc hành trình)
 • Sola power system (các thiết bị cho bộ nguồn)
  • Diode
  • Heatsink
  • Fuse & fuse holder
  • Square fuse
  • Terminal block
  • Suger protector

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54