• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ROSEMOUNT

ROSEMOUNT  ( rosemount.com )

1 Nhãn hiệu của emerson chuyên (CẢM BIẾN, PRESSURE TRANSMITTERS)”

 • Measurement Instrumentation (các thiết bị đo lường)
  • Pressure (đo áp suất)
  • Flow measurement (đo lưu lượng)
  • Pipeline integrity
  • Level measurement (đo mức)
  • Temperature measurement (đo nhiệt độ)
  • Tank gauging system (hệ thống đo lường cho bồn chứa)
  • Gas, liquid analysis (thiết bị phân tích khí và chất lỏng)
 • Valves, Actuators & Regulators (các loại van, thiết bị truyền động và điều tiết)
  • Control valves (van điều khiển)
  • Solenoid valves (van điện từ)
  • Nuclear flow controls
  • Bulk storage & transport equipment
 • Solenoids & Pneumatics (các thiết bị điện từ và khí nén)
  • Solenoid valves (van điện từ)
  • Pneumatic valves (van khí nén)
  • Cylinders & actuators (xi lanh và thiết bị truyền động)
  • Air preparation products
 • Control & Safety Systems (hệ thống kiểm soát và an toàn)
  • Distributed control systems (DCS) (hệ thống điều khiển phân tán)
  • SCADA systems (hệ thống SCADA)
  • Marine integrated control & monitoring (hệ thống kiểm soát và giám sát tích hợp hàng hải)
 • Asset Management
  • Field Device management
  • Machinery health management
 • Operations & Business Management
 • Electrical Components & Lighting
  • Controls
  • Distribution equipment
  • Enclosures & junction boxes

ROSEMOUNT  ( rosemount.com )

 • 1 Nhãn hiệu của emerson chuyên (CẢM BIẾN, PRESSURE TRANSMITTERS)”
  • Measurement Instrumentation (các thiết bị đo lường)
   • Pressure (đo áp suất)
   • Flow measurement (đo lưu lượng)
   • Pipeline integrity
   • Level measurement (đo mức)
   • Temperature measurement (đo nhiệt độ)
   • Tank gauging system (hệ thống đo lường cho bồn chứa)
   • Gas, liquid analysis (thiết bị phân tích khí và chất lỏng)
  • Valves, Actuators & Regulators (các loại van, thiết bị truyền động và điều tiết)
   • Control valves (van điều khiển)
   • Solenoid valves (van điện từ)
   • Nuclear flow controls
   • Bulk storage & transport equipment
  • Solenoids & Pneumatics (các thiết bị điện từ và khí nén)
   • Solenoid valves (van điện từ)
   • Pneumatic valves (van khí nén)
   • Cylinders & actuators (xi lanh và thiết bị truyền động)
   • Air preparation products
  • Control & Safety Systems (hệ thống kiểm soát và an toàn)
   • Distributed control systems (DCS) (hệ thống điều khiển phân tán)
   • SCADA systems (hệ thống SCADA)
   • Marine integrated control & monitoring (hệ thống kiểm soát và giám sát tích hợp hàng hải)
  • Asset Management
   • Field Device management
   • Machinery health management
  • Operations & Business Management
  • Electrical Components & Lighting
   • Controls
   • Distribution equipment
   • Enclosures & junction boxes

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54