• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

IWASHITA

IWASHITA ( iwashita-eng.co.jp )

Hãng sản xuất đến từ Nhật Bản, chuyên các lĩnh vực sau

 • Dispensers and accessories (hộp đựng và phụ kiện)
 • Valves and pressure tanks (van và bình chịu áp lực)
 • Desktop robot
 • Fully automated dispensing system (hệ thống pha chế hoàn toàn tự động)
 • Automatic system
 • Liquid dispensing system, etc.
 • Manufacturing, selling and exporting of the above products and other parts
 • Valves, pumps, material container
 • Dispensers
 • Barrel and Accessories (thùng và phụ kiện)
 • Needle and Nozzle (kim và vòi phun)
 • Temperature Control System (hệ thống điều khiển nhiệt độ)
 • Desktop Robots
 • FA Dispensing Machines (máy pha chế)
 • Filling System (hệ thống đóng chai)
 • Pipetting System (hệ thống trộn mẫu)
 • Valves (van)
 • Pumps (bơm)
 • Material Container (chất liệu thùng chứa)

IWASHITA 

Hãng sản xuất đến từ Nhật Bản, chuyên các lĩnh vực sau

 • Dispensers and accessories (hộp đựng và phụ kiện)
 • Valves and pressure tanks (van và bình chịu áp lực)
 • Desktop robot
 • Fully automated dispensing system (hệ thống pha chế hoàn toàn tự động)
 • Automatic system
 • Liquid dispensing system, etc.
 • Manufacturing, selling and exporting of the above products and other parts
 • Valves, pumps, material container
 • Dispensers
 • Barrel and Accessories (thùng và phụ kiện)
 • Needle and Nozzle (kim và vòi phun)
 • Temperature Control System (hệ thống điều khiển nhiệt độ)
 • Desktop Robots
 • FA Dispensing Machines (máy pha chế)
 • Filling System (hệ thống đóng chai)
 • Pipetting System (hệ thống trộn mẫu)
 • Valves (van)
 • Pumps (bơm)
 • Material Container (chất liệu thùng chứa)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54