• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

VEA

Hãng chuyên các thiết bị chuyển đổi (converting equipment)

 • Converting equipment
  • Laminating machines (máy ép)
   • Matrix easy
   • Matrix multy labo 400
   • Matrix entry tight 650
  • Mixers for fluids (máy trộn chất lỏng)
   • Matrix M4 & M5
   • Solventmix 3-60L
  • Special equipment (thiết bị đặc biệt)
   • Monodispenser LB 200
   • Agility trolley
   • Accessories
  • Mechanical service (các thiết bị cơ khí chế tạo)
   • Converting
    • Crom cylinders (xi lanh bằng crom)
    • Rubber rollers (con lăn cao su)
    • Aluminum rollers (con lăn nhôm)
    • Calenders in Fe and Al
    • Special equipment
   • Converting service
    • Spare parts
     • Mixers
     • Laminators
    • Consumables
     • Hygroscopic salts
     • Lubricating oils

Hãng chuyên các thiết bị chuyển đổi (converting equipment)

 • Converting equipment
  • Laminating machines (máy ép)
   • Matrix easy
   • Matrix multy labo 400
   • Matrix entry tight 650
  • Mixers for fluids (máy trộn chất lỏng)
   • Matrix M4 & M5
   • Solventmix 3-60L
  • Special equipment (thiết bị đặc biệt)
   • Monodispenser LB 200
   • Agility trolley
   • Accessories
  • Mechanical service (các thiết bị cơ khí chế tạo)
   • Converting
    • Crom cylinders (xi lanh bằng crom)
    • Rubber rollers (con lăn cao su)
    • Aluminum rollers (con lăn nhôm)
    • Calenders in Fe and Al
    • Special equipment
   • Converting service
    • Spare parts
     • Mixers
     • Laminators
    • Consumables
     • Hygroscopic salts
     • Lubricating oils

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54