• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

IME

Hãng chuyên các thiết bị đo đạc , hiển thị phục vụ các hệ thống tự động hóa công nghiệp

 • Network monitors (thiết bị giám sát mạng)
 • Energy meters
 • Interfaces and software
 • Current and voltage transformers (máy biến dòng và biến thế)
 • CTs with built-in transducer (các bộ chuyển đổi CTs)
 • Transducers (các đầu dò)
 • Differential relais
 • Insulation relais
 • Measuring relais
 • Analog meters with alarm (công tơ cơ và báo động )
 • Digital meters and bargraphs
 • Shunt – switches (công tắc điện trở sun)
 • Synchronizing meters (đồng hồ đồng bộ)
 • Hourmeters and sequencymeters
 • Analog meters (công tơ tương tự)
 • Accessories for analogue meters (phụ kiện cho công tơ tương tự)

Hãng chuyên các thiết bị đo đạc , hiển thị phục vụ các hệ thống tự động hóa công nghiệp

 • Network monitors (thiết bị giám sát mạng)
 • Energy meters
 • Interfaces and software
 • Current and voltage transformers (máy biến dòng và biến thế)
 • CTs with built-in transducer (các bộ chuyển đổi CTs)
 • Transducers (các đầu dò)
 • Differential relais
 • Insulation relais
 • Measuring relais
 • Analog meters with alarm (công tơ cơ và báo động )
 • Digital meters and bargraphs
 • Shunt – switches (công tắc điện trở sun)
 • Synchronizing meters (đồng hồ đồng bộ)
 • Hourmeters and sequencymeters
 • Analog meters (công tơ tương tự)
 • Accessories for analogue meters (phụ kiện cho công tơ tương tự)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54