• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

HYDRA-CELL

Hãng chuyên các loại bơm công nghiệp ứng dụng trong các lĩnh vực

 • Kiểm soát chất thải, khí thải
 • Ứng dụng nông nghiệp
 • Chế biến thực phẩm
 • Rửa phụ tùng
 • Máy làm mát công cụ máy
 • Máy làm giấy
 • Máy phun sấy, máy mài
 • Thiết bị rửa ô tô
 • Thẩm thấu ngược
 • Sản xuất và lọc dầu
 • Bể chứa, thùng giặt
 • Đóng gói chất đốt
 • Hydra-cell pumps
  • Hydra-Cell T & Q Series Seal-less Pumps
  • Hydra-Cell P Series Seal-less Metering Pumps
 • Hydra-cell meterings pumps (bơm định lượng)
  • G-20, G-03, G-04, G-10, G-15, G-17, G-25, G-35
 • Accessories (phụ kiện bơm)
  • Motor adapters
  • Hydra – oil
  • Tool Kit
  • Pulsation dampeners
 • Valves (các loại van)
  • C22 valve with Brass body
  • C23 valve with Stainless Steel body
  • C24 valve with Brass body
  • C46 In-line with Brass body
  • C62 valve with Stainless Steel body
  • C63 valve with Brass body
  • C64 valve with Stainless Steel body
  • C80 with Brass body
 • ANSI Centrifugal Pumps (bơm li tâm)
 • Vector Peristaltic Pumps (bơm nhu động)

Hãng chuyên các loại bơm công nghiệp ứng dụng trong các lĩnh vực

 • Kiểm soát chất thải, khí thải
 • Ứng dụng nông nghiệp
 • Chế biến thực phẩm
 • Rửa phụ tùng
 • Máy làm mát công cụ máy
 • Máy làm giấy
 • Máy phun sấy, máy mài
 • Thiết bị rửa ô tô
 • Thẩm thấu ngược
 • Sản xuất và lọc dầu
 • Bể chứa, thùng giặt
 • Đóng gói chất đốt
 • Hydra-cell pumps
  • Hydra-Cell T & Q Series Seal-less Pumps
  • Hydra-Cell P Series Seal-less Metering Pumps
 • Hydra-cell meterings pumps (bơm định lượng)
  • G-20, G-03, G-04, G-10, G-15, G-17, G-25, G-35
 • Accessories (phụ kiện bơm)
  • Motor adapters
  • Hydra – oil
  • Tool Kit
  • Pulsation dampeners
 • Valves (các loại van)
  • C22 valve with Brass body
  • C23 valve with Stainless Steel body
  • C24 valve with Brass body
  • C46 In-line with Brass body
  • C62 valve with Stainless Steel body
  • C63 valve with Brass body
  • C64 valve with Stainless Steel body
  • C80 with Brass body
 • ANSI Centrifugal Pumps (bơm li tâm)
 • Vector Peristaltic Pumps (bơm nhu động)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54