• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

HUAHUAN

Hãng chuyên các thiết bị truyền thông trong công nghiệp

 • IPRAN/MPLS
  • Compact IPRAN/MPLS Platform
  • IPRAN/MPLS Aggregation Pl…
 • PTN
  • Compact PTN Platform
  • PTN Aggregation Platform
 • Ethernet access
  • Carrier Ethernet/EDD/NID
  • Media Converter
  • Fiber-Optic/4G Dual-routi…
 • xPON
  • GPON
  • EPON
  • PON Optical Module
 • Hybrid SDH+PCM
  • SDH+PCM Integrated Servic…
  • Compact Hybrid Multiplexer
 • SDH/PDH/MSTP/MSAP
  • Dual-core Multi-service T…
  • SDH Multiplexer
  • PDH Multiplexer
 • PCM
  • Integrated Service Access
  • Compact PCM Multiplexer
 • Emergency Communication (truyền thông tốc độ cao)
 • Protocol Converter
 • TDMoIP
 • Smart Enterprise Gateway
 • xWDM
 • OLP
 • Wireless Access (các thiết bị không dây)
 • SFP/SFP+/xWDM/PON Optical Module (các mô đun quang)
 • Network Management System (hệ thống quản lý mạng)
 • DSL Router

Hãng chuyên các thiết bị truyền thông trong công nghiệp

 • IPRAN/MPLS
  • Compact IPRAN/MPLS Platform
  • IPRAN/MPLS Aggregation Pl…
 • PTN
  • Compact PTN Platform
  • PTN Aggregation Platform
 • Ethernet access
  • Carrier Ethernet/EDD/NID
  • Media Converter
  • Fiber-Optic/4G Dual-routi…
 • xPON
  • GPON
  • EPON
  • PON Optical Module
 • Hybrid SDH+PCM
  • SDH+PCM Integrated Servic…
  • Compact Hybrid Multiplexer
 • SDH/PDH/MSTP/MSAP
  • Dual-core Multi-service T…
  • SDH Multiplexer
  • PDH Multiplexer
 • PCM
  • Integrated Service Access
  • Compact PCM Multiplexer
 • Emergency Communication (truyền thông tốc độ cao)
 • Protocol Converter
 • TDMoIP
 • Smart Enterprise Gateway
 • xWDM
 • OLP
 • Wireless Access (các thiết bị không dây)
 • SFP/SFP+/xWDM/PON Optical Module (các mô đun quang)
 • Network Management System (hệ thống quản lý mạng)
 • DSL Router

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54