• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

HIGEN

HIGEN

Hãng chuyên các loại động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ servo

 • Low voltage motor (động cơ điện áp thấp)
  • Three phase totally enclosed fan cooled (horizontal type; flange type)
  • Three phase open drip proof type
  • Explosion – proof motors
  • Aluminium motors
  • Hydraulic unit motors
  • Vector motors
  • Motion control system(ROBOCON)
 • High voltage motor (động cơ điện áp cao)
  • Open drip proof type
  • Totally enclosed fan cooled type
 • Servo motor
 • Servo Drive
 • Electric vehicle (xe điện)
  • Electric car
  • Water cooling system (hệ thống làm lạnh bằng nước)
 • Motion control system (hệ thống điều khiển chuyển động)

HIGEN

Hãng chuyên các loại động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ servo

 • Low voltage motor (động cơ điện áp thấp)
  • Three phase totally enclosed fan cooled (horizontal type; flange type)
  • Three phase open drip proof type
  • Explosion – proof motors
  • Aluminium motors
  • Hydraulic unit motors
  • Vector motors
  • Motion control system(ROBOCON)
 • High voltage motor (động cơ điện áp cao)
  • Open drip proof type
  • Totally enclosed fan cooled type
 • Servo motor
 • Servo Drive
 • Electric vehicle (xe điện)
  • Electric car
  • Water cooling system (hệ thống làm lạnh bằng nước)
 • Motion control system (hệ thống điều khiển chuyển động)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54