• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

HENGESBACH

HENGESBACH (hengesbach.biz)

http://www.hengesbach.com/fileadmin/user_upload/pics/Imageuesi_1013_en-1.pdf

 

Trong hơn 50 năm, Hengesbach đã phát triển, sản xuất và phân phối công nghệ đo lường tiên tiến cho các ứng dụng trong các quy trình sản xuất, nơi tính năng, độ tin cậy và độ chính xác của các thiết bị được ưu tiên cao nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt

 • Analytical measurement
  • Turbidity measuring device
  • Conductivity transmitters
 • Evaluation
  • Digital – displays
  • Process automation and visualisation
 • Pressure measuring technology
  • Manometers
  • Limit signal transmitter for manometers
  • Pressure switches
  • Pressure and level transmitters
  • Differential pressure transmitters
  • Diaphragm seals
 • Flow measuring technology
  • Differential pressure
  • Magnetic – inductive flowmeters
 • Level measuring technology
  • Hygienic application
  • Limit detection
 • Temperature measuring technology
  • Indicator thermometer
  • Limit signal transmitter for indicator thermometers
  • Resistance thermometers
  • Inserts for resistance thermometers
  • Software and configuration
  • Transmitters for resistance thermometers

HENGESBACH (hengesbach.biz)

http://www.hengesbach.com/fileadmin/user_upload/pics/Imageuesi_1013_en-1.pdf

 

Trong hơn 50 năm, Hengesbach đã phát triển, sản xuất và phân phối công nghệ đo lường tiên tiến cho các ứng dụng trong các quy trình sản xuất, nơi tính năng, độ tin cậy và độ chính xác của các thiết bị được ưu tiên cao nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt

 • Analytical measurement
  • Turbidity measuring device
  • Conductivity transmitters
 • Evaluation
  • Digital – displays
  • Process automation and visualisation
 • Pressure measuring technology
  • Manometers
  • Limit signal transmitter for manometers
  • Pressure switches
  • Pressure and level transmitters
  • Differential pressure transmitters
  • Diaphragm seals
 • Flow measuring technology
  • Differential pressure
  • Magnetic – inductive flowmeters
 • Level measuring technology
  • Hygienic application
  • Limit detection
 • Temperature measuring technology
  • Indicator thermometer
  • Limit signal transmitter for indicator thermometers
  • Resistance thermometers
  • Inserts for resistance thermometers
  • Software and configuration
  • Transmitters for resistance thermometers

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54