• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

HASKEL

Haskel pumps

Hãng đi đầu trong lĩnh vực công nghệ áp suất cao, điều khiển máy bơm chất lỏng, bộ tăng sức khí, bộ khuếch đại không khí hệ thống và thiết bị phụ trợ.

 • Pneumatic-Driven pumps (bơm khí nén)
  • Air-Driven Liquid pumps (bơm chất lỏng)
   • 1/3 HP
   • ¾ HP
   • 10HP
   • All hydraulic fluids, plain water or DI, Solvents
  • Air-Driven Refrigerant pumps (bơm chất làm lạnh )
  • Refrigerant pumps
 • Gas Boosters (bộ đẩy khí )
  • Air-Driven Gas Boosters (bộ đẩy dùng khí nén) AG series
  • Hydraulic-Driven Gas Boosters (bộ đẩy dùng thủy lực) HG series
 • Air pressure Amplifiers (Bộ khuếch đại áp lực không khí)
  • HAA31 series
  • AA series
  • AAD series
  • AAT series
 • Spare parts (phụ tùng)
 • System components (thành phần hệ thống)
 • Butech High pressure Valves (van áp lực cao)

Haskel pumps

Hãng đi đầu trong lĩnh vực công nghệ áp suất cao, điều khiển máy bơm chất lỏng, bộ tăng sức khí, bộ khuếch đại không khí hệ thống và thiết bị phụ trợ.

 • Pneumatic-Driven pumps (bơm khí nén)
  • Air-Driven Liquid pumps (bơm chất lỏng)
   • 1/3 HP
   • ¾ HP
   • 10HP
   • All hydraulic fluids, plain water or DI, Solvents
  • Air-Driven Refrigerant pumps (bơm chất làm lạnh )
  • Refrigerant pumps
 • Gas Boosters (bộ đẩy khí )
  • Air-Driven Gas Boosters (bộ đẩy dùng khí nén) AG series
  • Hydraulic-Driven Gas Boosters (bộ đẩy dùng thủy lực) HG series
 • Air pressure Amplifiers (Bộ khuếch đại áp lực không khí)
  • HAA31 series
  • AA series
  • AAD series
  • AAT series
 • Spare parts (phụ tùng)
 • System components (thành phần hệ thống)
 • Butech High pressure Valves (van áp lực cao)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54