• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

GWINSTEK

Hãng chuyên các thiết bị phục vụ việc đo đạc, phân tích và thí nghiệm điện

 • Oscilloscopes (máy hiện dao động)
  • Digital Storage Oscilloscopes
  • Handheld Oscilloscopes
  • Real – time/ digital storage Oscilloscopes
  • Analog Oscilloscopes
 • Spectrum analyzers (máy phân tích phổ)
 • Signal sources (máy phát tín hiệu)
  • Arbitrary Function Generators
  • USB Signal Generators
  • DDS Function Generators
  • Analog Function Generators
 • DC power supplies (nguồn cấp điện 1 chiều)
  • Non-Programmable & Single Channel DC Power Supplies
  • Programmable & Single Channel DC Power Supplies
  • Non-Programmable & Multiple Channel DC Power Supplies
  • Programmable & Multiple Channel DC Power Supplies
 • AC power Source (nguồn điện xoay chiều)
  • AC + DC Power Sources
  • AC Power Sources
 • Electronic loads
 • Digital meters (đồng hồ đo kỹ thuật số)
 • LCR Meters
 • Safety Testers (thiết bị kiểm tra an toàn)
 • Other Meters
  • DC Milli-Ohm Meters
  • Digital IC Testers
  • Precision Current Shunt Meters
  • AC Power Meters
  • Automatic Distortion Meters
  • AC Millvolt Meters
  • Frequency Counter
  • Logic Probe & Pulser
 • Accessories
 • Discontinued products

Hãng chuyên các thiết bị phục vụ việc đo đạc, phân tích và thí nghiệm điện

 • Oscilloscopes (máy hiện dao động)
  • Digital Storage Oscilloscopes
  • Handheld Oscilloscopes
  • Real – time/ digital storage Oscilloscopes
  • Analog Oscilloscopes
 • Spectrum analyzers (máy phân tích phổ)
 • Signal sources (máy phát tín hiệu)
  • Arbitrary Function Generators
  • USB Signal Generators
  • DDS Function Generators
  • Analog Function Generators
 • DC power supplies (nguồn cấp điện 1 chiều)
  • Non-Programmable & Single Channel DC Power Supplies
  • Programmable & Single Channel DC Power Supplies
  • Non-Programmable & Multiple Channel DC Power Supplies
  • Programmable & Multiple Channel DC Power Supplies
 • AC power Source (nguồn điện xoay chiều)
  • AC + DC Power Sources
  • AC Power Sources
 • Electronic loads
 • Digital meters (đồng hồ đo kỹ thuật số)
 • LCR Meters
 • Safety Testers (thiết bị kiểm tra an toàn)
 • Other Meters
  • DC Milli-Ohm Meters
  • Digital IC Testers
  • Precision Current Shunt Meters
  • AC Power Meters
  • Automatic Distortion Meters
  • AC Millvolt Meters
  • Frequency Counter
  • Logic Probe & Pulser
 • Accessories
 • Discontinued products

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54