• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

GEA – HILGE

Hãng chuyên các thiết bị  giải pháp và các hệ thống

 • Automation & Control Systems (tự động hóa và điều khiển hệ thống)
 • Brewing Systems (hệ thống sản xuất bia)
 • Centrifuges & Separation Equipment (máy li tâm và thiết bị tách)
 • Chillers & Heat Pumps (thiết bị làm lạnh và bơm nhiệt)
 • Cleaners & Sterilizers (chất làm sạch và khử trùng)
 • Compressors (máy nén khí)
 • Distillation & Fermentation Systems (hệ thống chưng cất và lên men)
 • Dryers & Particle Processing Plants (Máy sấy và chế biến ngũ cốc)
 • Emission Control Systems (hệ thống kiểm soát khí thải)
 • Evaporators & Crystallizers
 • Farm Equipment (thiết bị nông nghiệp)
 • Filling & Packaging Systems (hệ thống đóng gói và bao bì)
 • Food Processing Systems (hệ thống chế biến thực phẩm)
 • Freezers & Ice Machines (tủ đông và máy làm lạnh)
 • Granulators (máy làm hạt)
 • Homogenizers (máy pha trộn)
 • Liquid Processing Systems (hệ thống sử lý chất lỏng)
 • Membrane Filtration Systems (hệ thống lọc màng)
 • Milking Systems (hệ thống vắt sữa)
 • Mixers & Blenders (máy nghiền, máy trộn)
 • Product Handling Systems (hệ thống sử lý sản phẩm)
 • Pumps & Valves (bơm và van)
 • Tablet Presses (máy ép)
 • Vacuum Systems (hệ thống chân không)

Hãng chuyên các thiết bị  giải pháp và các hệ thống

 • Automation & Control Systems (tự động hóa và điều khiển hệ thống)
 • Brewing Systems (hệ thống sản xuất bia)
 • Centrifuges & Separation Equipment (máy li tâm và thiết bị tách)
 • Chillers & Heat Pumps (thiết bị làm lạnh và bơm nhiệt)
 • Cleaners & Sterilizers (chất làm sạch và khử trùng)
 • Compressors (máy nén khí)
 • Distillation & Fermentation Systems (hệ thống chưng cất và lên men)
 • Dryers & Particle Processing Plants (Máy sấy và chế biến ngũ cốc)
 • Emission Control Systems (hệ thống kiểm soát khí thải)
 • Evaporators & Crystallizers
 • Farm Equipment (thiết bị nông nghiệp)
 • Filling & Packaging Systems (hệ thống đóng gói và bao bì)
 • Food Processing Systems (hệ thống chế biến thực phẩm)
 • Freezers & Ice Machines (tủ đông và máy làm lạnh)
 • Granulators (máy làm hạt)
 • Homogenizers (máy pha trộn)
 • Liquid Processing Systems (hệ thống sử lý chất lỏng)
 • Membrane Filtration Systems (hệ thống lọc màng)
 • Milking Systems (hệ thống vắt sữa)
 • Mixers & Blenders (máy nghiền, máy trộn)
 • Product Handling Systems (hệ thống sử lý sản phẩm)
 • Pumps & Valves (bơm và van)
 • Tablet Presses (máy ép)
 • Vacuum Systems (hệ thống chân không)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54