• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

EMIREL

EMIREL ( emirel.it )

http://www.emirelsrl.it/index.html

Hãng chuyên các thiết bị điện điều khiển trong tự động hóa

 • Wattmetric relay
  • Hoisting (tời kéo)
  • Active power (điện tích cực)
  • Inverter (biến tần)
  • Submerged pumps (máy bơm chìm)
 • Fasmetric relay
  • Set point and phase failure
 • Amperometric relay
  • 1 phase
  • 3 phase
  • DC current
 • Voltage relay (rơ le điện áp)
  • DC voltage
  • AC voltage
 • Digital instruments (dụng cụ kỹ thuật số)
  • 3 digits
  • 3 ½ digits
  • 4 digits
  • LED display models
 • Servocommands
  • Speed regulator (điều chỉnh tốc độ)
  • Display of potentiometer
 • Static speed controls (điều khiển tốc độ tĩnh)
 • Cyclics pulse gen
  • Up to 64 outputs
  • With economizer
 • Control and signaling (thiết bị kiểm soát và báo hiệu)
  • Level controls (điều khiển mức)
  • Temperature controls (điều khiển nhiệt độ)
  • Speed controls (điều khiển tốc độ)
  • Resistances controls
 • Statics transducers
  • Current
  • Voltage
  • Active power
  • Temperature
  • Frequency
  • Pressure
 • Over – voltage protectors
  • 1 phase
  • 3 phase
 • Accessories and sundry instruments (các phụ kiện và dụng cụ lắp đặt)
  • Event counter
  • V and I transformers

Sensors

EMIREL ( emirel.it )

http://www.emirelsrl.it/index.html

Hãng chuyên các thiết bị điện điều khiển trong tự động hóa

 • Wattmetric relay
  • Hoisting (tời kéo)
  • Active power (điện tích cực)
  • Inverter (biến tần)
  • Submerged pumps (máy bơm chìm)
 • Fasmetric relay
  • Set point and phase failure
 • Amperometric relay
  • 1 phase
  • 3 phase
  • DC current
 • Voltage relay (rơ le điện áp)
  • DC voltage
  • AC voltage
 • Digital instruments (dụng cụ kỹ thuật số)
  • 3 digits
  • 3 ½ digits
  • 4 digits
  • LED display models
 • Servocommands
  • Speed regulator (điều chỉnh tốc độ)
  • Display of potentiometer
 • Static speed controls (điều khiển tốc độ tĩnh)
 • Cyclics pulse gen
  • Up to 64 outputs
  • With economizer
 • Control and signaling (thiết bị kiểm soát và báo hiệu)
  • Level controls (điều khiển mức)
  • Temperature controls (điều khiển nhiệt độ)
  • Speed controls (điều khiển tốc độ)
  • Resistances controls
 • Statics transducers
  • Current
  • Voltage
  • Active power
  • Temperature
  • Frequency
  • Pressure
 • Over – voltage protectors
  • 1 phase
  • 3 phase
 • Accessories and sundry instruments (các phụ kiện và dụng cụ lắp đặt)
  • Event counter
  • V and I transformers

Sensors

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54