• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

FLOW TECHNOLOGY

Hãng chuyên các thiết bị đo lưu lượng bằng các phương pháp đo khác nhau

 • Turbine meters (đo bằng tua bin)
  • High accuracy (độ chính xác cao)
  • Fast response time (thời gian đáp ứng nhanh)
  • Very compact (thiết bị nhỏ gọn)
  • Liquid and gases (ứng dụng cho chất lỏng và chất khí)
 • Mag Meters
  • High accuracy (độ chính xác cao)
  • High turndown
  • Sanitary & industrial versions (vệ sinh và các phiên bản công nghiệp)
  • Fluid must be conductive
  • Non intrusive
 • Ultrasonic meters (thiết bị đo lưu lượng bằng sóng siêu âm)
  • Clamp-on device
  • Non-instrusive
  • Self-diagnostics
  • 1/10″ to 12″ pipelines
 • PD meters
  • Ideal for high viscosities >50 cP
  • High pressure
  • Batching & blending
 • Calibrators (các bộ định cỡ)
  • Primary standards
  • Liquids or gas

Hãng chuyên các thiết bị đo lưu lượng bằng các phương pháp đo khác nhau

 • Turbine meters (đo bằng tua bin)
  • High accuracy (độ chính xác cao)
  • Fast response time (thời gian đáp ứng nhanh)
  • Very compact (thiết bị nhỏ gọn)
  • Liquid and gases (ứng dụng cho chất lỏng và chất khí)
 • Mag Meters
  • High accuracy (độ chính xác cao)
  • High turndown
  • Sanitary & industrial versions (vệ sinh và các phiên bản công nghiệp)
  • Fluid must be conductive
  • Non intrusive
 • Ultrasonic meters (thiết bị đo lưu lượng bằng sóng siêu âm)
  • Clamp-on device
  • Non-instrusive
  • Self-diagnostics
  • 1/10″ to 12″ pipelines
 • PD meters
  • Ideal for high viscosities >50 cP
  • High pressure
  • Batching & blending
 • Calibrators (các bộ định cỡ)
  • Primary standards
  • Liquids or gas

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54