• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

EGCON ATS/ACU

EGCON ATS/ACU ( egcon.co.kr )

http://www.egcon.co.kr/

Hãng chuyên các thiết bị điều khiển , bảo vệ máy phát điện

 • Control parts (các thành phần điều khiển)
  • GCU generator control unit (điều khiển máy phát điện)
  • AVR automatic voltage regulator (bộ điều chỉnh điện áp tự động)
  • ABC automatic battery charger (sạc pin tự động)
  • ECU engine control unit (điều khiển động cơ)
  • EPD engine protective device(thiết bị bảo vệ)
  • ESD engine speed detector (thiết bị đo tốc độ động cơ)
  • SCR synchro, check relay (thiết bị đồng bộ, rơ le kiểm tra)
 • Control panel (bảng điều khiển)
  • GCP generator control panel (bảng điều khiển máy phát điện)
  • ECP engine control panel (bảng điều khiển động cơ)
  • FGP free standing panel (bảng đứng miễn phí)
 • Switchgear
  • DMM digital multi meter (thiết bị đo kỹ thuật số đa năng )
  • BCU breaker control unit (đơn vị BCU kiểm soát ngắt)
  • ACU ATS control unit
  • ATS automatic transfer switch
  • ETS electric transfer switch
  • ATS panel

EGCON ATS/ACU ( egcon.co.kr )

http://www.egcon.co.kr/

Hãng chuyên các thiết bị điều khiển , bảo vệ máy phát điện

 • Control parts (các thành phần điều khiển)
  • GCU generator control unit (điều khiển máy phát điện)
  • AVR automatic voltage regulator (bộ điều chỉnh điện áp tự động)
  • ABC automatic battery charger (sạc pin tự động)
  • ECU engine control unit (điều khiển động cơ)
  • EPD engine protective device(thiết bị bảo vệ)
  • ESD engine speed detector (thiết bị đo tốc độ động cơ)
  • SCR synchro, check relay (thiết bị đồng bộ, rơ le kiểm tra)
 • Control panel (bảng điều khiển)
  • GCP generator control panel (bảng điều khiển máy phát điện)
  • ECP engine control panel (bảng điều khiển động cơ)
  • FGP free standing panel (bảng đứng miễn phí)
 • Switchgear
  • DMM digital multi meter (thiết bị đo kỹ thuật số đa năng )
  • BCU breaker control unit (đơn vị BCU kiểm soát ngắt)
  • ACU ATS control unit
  • ATS automatic transfer switch
  • ETS electric transfer switch
  • ATS panel

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54