• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

EBMPAPST

EBMPAPST (QUẠT)

Hãng chuyên các loại động cơ, quạt làm mát, bơm

 • Compact fans
  • Axial compact fans
  • Centrifugal compact fans
  • Diagonal compact fans
 • Axial fans
  • AxiBlade axial fans
  • HyBlade axial fans
  • Axicool axial fans
  • Energy – saving fans and energy- saving motors
 • Centrifugal fans
  • Radical centrifugal fans
  • Radical DC centrifugal fans
  • RadiFit centrifugal fans
 • Tangential fans
 • Heating technology
  • Condensing Boiler technology
  • Conventional heating
  • Components for solid fuel heating
 • Hot air blowers
 • Pumps
  • Submersible circulation pumps
  • Dosing pumps
 • Motors and drive systems
  • VD motors
  • VDC motors
  • VDC gearmotors
  • Variodrive C motors
  • ECI motors
  • ECI gear motors
  • BCI motors
  • Capacitor motors

EBMPAPST (QUẠT)

Hãng chuyên các loại động cơ, quạt làm mát

 • Compact fans
  • Axial compact fans
  • Centrifugal compact fans
  • Diagonal compact fans
 • Axial fans
  • AxiBlade axial fans
  • HyBlade axial fans
  • Axicool axial fans
  • Energy – saving fans and energy- saving motors
 • Centrifugal fans
  • Radical centrifugal fans
  • Radical DC centrifugal fans
  • RadiFit centrifugal fans
 • Tangential fans
 • Heating technology
  • Condensing Boiler technology
  • Conventional heating
  • Components for solid fuel heating
 • Hot air blowers
 • Pumps
  • Submersible circulation pumps
  • Dosing pumps
 • Motors and drive systems
  • VD motors
  • VDC motors
  • VDC gearmotors
  • Variodrive C motors
  • ECI motors
  • ECI gear motors
  • BCI motors
  • Capacitor motors
STTMODELĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁGHI CHÚ
1R2E280-AE52-05Cái
2R2E220-AB08-12Cái
3ER4E355-AK05-06Cái
44650NCái
58556TVCái
6M4Q045-EA01-A4/C01Cái
7M4Q045-DA01-01/C03Cái
8R2E220-AA40-71Cái
9W2S130-AA03-01Cái
10D4E225-CC01-39Cái
11412/2H-048Cái
12W2E143-AB09-01Cái
13R2S133-AE17-43Cái
14R2S133-AE17-05Cái
154414F/2MCái
16RG148/1200-3633-010205Cái
17R2E220-AA40-05Cái
18W6D630-CA01-80Cái
19A4E500-AM03-01Cái
202214F/2TDHOCái
21R2S133-AE17-43Cái
22W2E250-HL06-01Cái
233412N-RS0Cái
24R3G310Cái
25R1G225-AF11-21Cái
26BG2012 230VACCái
27441F/2MCái
28RG160-28/14NTDCái
29614 NHHRCái
30S4E300-AS72-53Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54