• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DYNISCO

DYNISCO

http://www.dynisco.com/productportfolio

Chuyên các loại cảm biến áp suất, nhiệt độ và các thiết bị đo đạc phân tích

 • Pressure Sensors (cảm biến áp suất)
  • 4-20mA outputs (đầu ra 4 -20mA)
  • Industrial sensors
  • Melt pressure transmitters
  • mV/V outputs
  • VDC outputs
  • HART Digital communication (truyền thông số)
  • Mercury Free (cảm biến dùng thủy ngân)
  • Injection molding (hệ thống ép nhựa)
 • Temperature Sensors (cảm biến nhiệt độ)
  • DYKE, DYMT, TI422, TG 422
 • Instrumentation (thiết bị đo đạc)
  • Temperature controllers (bộ điều khiển nhiệt độ)
  • Process controllers (bộ điều khiển quá trình)
  • Process indicators (bộ hiển thị)
  • StrainGage to DC transmitter
 • Analyzers/material properties testers (thiết bị phân tích vật liệu)
  • ViscoSensor Online Rheometer
  • Capillary Rheometer (LCR 7000 series)
  • LMI5000 series
 • Accessories and options (các thiết bị phụ trợ)
  • Cable assemblies & connectors
  • Process adapters
  • Safety products

DYNISCO

http://www.dynisco.com/productportfolio

Chuyên các loại cảm biến áp suất, nhiệt độ và các thiết bị đo đạc phân tích

 • Pressure Sensors (cảm biến áp suất)
  • 4-20mA outputs (đầu ra 4 -20mA)
  • Industrial sensors
  • Melt pressure transmitters
  • mV/V outputs
  • VDC outputs
  • HART Digital communication (truyền thông số)
  • Mercury Free (cảm biến dùng thủy ngân)
  • Injection molding (hệ thống ép nhựa)
 • Temperature Sensors (cảm biến nhiệt độ)
  • DYKE, DYMT, TI422, TG 422
 • Instrumentation (thiết bị đo đạc)
  • Temperature controllers (bộ điều khiển nhiệt độ)
  • Process controllers (bộ điều khiển quá trình)
  • Process indicators (bộ hiển thị)
  • StrainGage to DC transmitter
 • Analyzers/material properties testers (thiết bị phân tích vật liệu)
  • ViscoSensor Online Rheometer
  • Capillary Rheometer (LCR 7000 series)
  • LMI5000 series
 • Accessories and options (các thiết bị phụ trợ)
  • Cable assemblies & connectors
  • Process adapters
  • Safety products
STTMODELĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁGHI CHÚ
1ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTRCái
2TPT463E.7,5M-6/18Cái
3MDT462-F-1/2-3,5C-15/46-SIL2Cái
4MDT467F-3,5C-15/46-SIL2Cái
5DYMT/S/1-2/RTD/20/15/GCái
6PT492-35MPA-15/46Cái
7P304 AL/VHCái
8P304 CC/CHCái
91490-4-0-0-0-0Cái
10PT06A-40-6SCái
111490-2-0-0-0Cái
12ME1-6-H-B02C-2-3-K-746Cái
13ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68Cái
14MK4-S-R-0100-G-4-000XX01X02X0XXCái
1540T-48-4-00-RR-0-0-0-1Cái
16600-R-D-0-0-1Cái
17PT462E-35MPA-6/18Cái
18TPT4634-35MPA-6/18-B799-SIL2Cái
19NP422-1/2-70MPA-15/45Cái
201480-4-1-0-0Cái
21UPR900-2-0-0-0-0-0-0-0Cái
22ATC990-4-0-0-1-1-0-0-0-0Cái
23ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTRCái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54