• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

DWYER

Dwyer
Accessories for Pressure  Phụ kiện cho các thiếp bị áp lực
Manometers Áp kế
Remote Displays  Màn hình hiển thị từ xa
Air Velocity Transmitter  Bộ chuyển đổi tín hiệu tốc độ khí
Mass Flowmeters and Controllers Thiết bị đo lưu lượng khối và bộ điuề khiển.
Flow Indicators / Controllers  Bộ thiết bị hiển thị, điều khiển lưu lượng
Flow Transmitters  Bộ chuyển đổi tín hiệu lưu lượng
Flow Sensors Cảm biến lưu lượng
Flow Switches Công tắc lưu lượng
Flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng
Water Meters Đồng hồ đo nước
Level Indicators Bộ báo mức
Water Leak Detectors  Bộ dò nước rò rỉ
Pump Controllers Bộ điều khiển bơm
Level Switches Công tắc mức
Level Transmitters Bộ chuyển đổi tín hiêu đo mức
Process Controllers  Bộ điều khiển quá trình
Thermometers Nhiệt kế
Thermostats Bộ giữ nhiệt
Temperature Controller Bộ điều khiển nhiệt độ
Timer Boards Bộ hẹn giờ
Process Alarm Switch Modules  Mô đun cảnh báo quá trình
Fan Speed Controllers Bộ điều khiển tốc độ quạt
Speed modulation of small AC motors Mô đun cỡ nhỏ của động cơ xoay chiều loại nhỏ
Signal Conditioning Modules   Mô đun tín hiệu nhiệt độ
Relays  Rơ le
Indicating Annunciators  Thiết bị hiển thị
Intrinsically Safe Barriers  Rào chắn an toàn
Motion/Safety Switches  Công tắc an toàn chuyển động
Particulate (Dust or Broken Bag) Transmitters
Timers Bộ đặt thời gian
Vibration Control Bộ điều khiển độ rung
Signal Converter  Bộ chuyển đổi tín hiệu
Data Loggers, Indicating  Bộ hiển thị, ghi dữ liệu
Measure and records data with local indication.
Measures and records data in a miniature size construction.  Bộ đo đếm và ghi dữ liệu loại nhỏ
Chart Recorders  Máy ghi biểu đồ
Measures and records data on paper. Bộ đo đếm và ghi dữ liệu trên giấy
Power Supplies and Transformers Bộ nguồn loại nhỏ
Data Loggers & Recorders
Thermo-Anemometers  Máy đo gió và hiển thị nhiệt độ
Thermo-Hygrometers Máy đo độ ẩm và hiển thị nhiệt độ
Signal Generators, Multimeters  Đồng hồ đa chức năng đo tín hiệu điều khiển
Calibration Pumps Bộ hiệu chuẩn bơm
pH / ORP / Temperature Meters  Thiết bị đo nhiệt độ, Ph, ô xy hóa khử.
Manometer Áp kế
Analyzers Máy phân tích
Gas Leak Detectors Thiết bị đo rò rỉ khí ga
Tachometers Máy đo tốc độ
Liquid Analyzers Máy phân tích chất lỏng
Distance Meter  Thiết bị đo khoảng cách
Thermometers, Thermocouple  Nhiệt kế, cặp nhiệt
Clamp Multimeters Ampe kìm
Light Meters Thiết bị đo ánh sáng
Ball, Butterfly, Solenoid Valves   Van điện từ, van bi, van bướm
Air Filters  Bộ lọc không khí
Air Flow Switches, Công tắc lưu lượng chất khí

Dwyer


Accessories for Pressure Phụ kiện cho các thiếp bị áp lực
Manometers Áp kế
Remote Displays Màn hình hiển thị từ xa
Air Velocity Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu tốc độ khí
Mass Flowmeters and Controllers Thiết bị đo lưu lượng khối và bộ điuề khiển.
Flow Indicators / Controllers Bộ thiết bị hiển thị, điều khiển lưu lượng
Flow Transmitters Bộ chuyển đổi tín hiệu lưu lượng
Flow Sensors Cảm biến lưu lượng
Flow Switches Công tắc lưu lượng
Flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng
Water Meters Đồng hồ đo nước
Level Indicators Bộ báo mức
Water Leak Detectors Bộ dò nước rò rỉ
Pump Controllers Bộ điều khiển bơm
Level Switches Công tắc mức
Level Transmitters Bộ chuyển đổi tín hiêu đo mức
Process Controllers Bộ điều khiển quá trình
Thermometers Nhiệt kế
Thermostats Bộ giữ nhiệt
Temperature Controller Bộ điều khiển nhiệt độ
Timer Boards Bộ hẹn giờ
Process Alarm Switch Modules Mô đun cảnh báo quá trình
Fan Speed Controllers Bộ điều khiển tốc độ quạt
Speed modulation of small AC motors Mô đun cỡ nhỏ của động cơ xoay chiều loại nhỏ
Signal Conditioning Modules Mô đun tín hiệu nhiệt độ
Relays Rơ le
Indicating Annunciators Thiết bị hiển thị
Intrinsically Safe Barriers Rào chắn an toàn
Motion/Safety Switches Công tắc an toàn chuyển động
Particulate (Dust or Broken Bag) Transmitters
Timers Bộ đặt thời gian
Vibration Control Bộ điều khiển độ rung
Signal Converter Bộ chuyển đổi tín hiệu
Data Loggers, Indicating Bộ hiển thị, ghi dữ liệu
Measure and records data with local indication.
Measures and records data in a miniature size construction. Bộ đo đếm và ghi dữ liệu loại nhỏ
Chart Recorders Máy ghi biểu đồ
Measures and records data on paper. Bộ đo đếm và ghi dữ liệu trên giấy
Power Supplies and Transformers Bộ nguồn loại nhỏ
Data Loggers & Recorders
Thermo-Anemometers Máy đo gió và hiển thị nhiệt độ
Thermo-Hygrometers Máy đo độ ẩm và hiển thị nhiệt độ
Signal Generators, Multimeters Đồng hồ đa chức năng đo tín hiệu điều khiển
Calibration Pumps Bộ hiệu chuẩn bơm
pH / ORP / Temperature Meters Thiết bị đo nhiệt độ, Ph, ô xy hóa khử.
Manometer Áp kế
Analyzers Máy phân tích
Gas Leak Detectors Thiết bị đo rò rỉ khí ga
Tachometers Máy đo tốc độ
Liquid Analyzers Máy phân tích chất lỏng
Distance Meter Thiết bị đo khoảng cách
Thermometers, Thermocouple Nhiệt kế, cặp nhiệt
Clamp Multimeters Ampe kìm
Light Meters Thiết bị đo ánh sáng
Ball, Butterfly, Solenoid Valves Van điện từ, van bi, van bướm
Air Filters Bộ lọc không khí
Air Flow Switches, Công tắc lưu lượng chất khí

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54