• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DRAGO

Hãng chuyên các thiết bị chuyển đổi tín hiệu trong tự động hóa

 • Loop-Powered isolator (bộ cách li nguồn)
  • Passive isolator DH 11000
  • Passive isolator DH 18
  • Passive isolator DH 1000
 • Transmitter repeater (bộ truyền tín hiệu)
  • Repeater power supply DC 52100
  • Passive transmitter repeater DC 58
 • Isolation amplifier (bộ khuếch đại cách li)
  • Isolation amplifier DN 25000
  • Isolation amplifier DN 28
  • Isolation amplifier module DN 240M
 • Isolation signal splifier (bộ cách li tín hiệu)
  • Signal Splitter/Repeater DN 21000
 • Bipolar isolation amplifier (khuếch đại cách li lưỡng cực)
  • DB 64000, DB 68, DB 62000, DB 6300, DK 8000
 • Shunt isolation amplifier (khuếch đại dùng điện trở Sun)
  • Shunt/ mV isolation Amplifier DS 78, DS 7400, DS 7200
 • Alarm Units (các thiết bị cảnh bảo)
  • DG 3200
  • Current Measuring contactor DG 3300
  • Voltage measuring contactor DG 3400
 • Transmitter (bộ truyền tín hiệu)
  • Temperature transmitter DT 45000
  • Pt temperature transmitter DT 45200
  • TC Temperature transmitter DT 45800
 • Modbus RTU
  • DMB 96500
  • DMB 96100 Standard signal Al module
  • DMB 96800 – 4 channel relay module

Accessories and spare parts (các thiết bị, phụ kiện)

Hãng chuyên các thiết bị chuyển đổi tín hiệu trong tự động hóa

 • Loop-Powered isolator (bộ cách li nguồn)
  • Passive isolator DH 11000
  • Passive isolator DH 18
  • Passive isolator DH 1000
 • Transmitter repeater (bộ truyền tín hiệu)
  • Repeater power supply DC 52100
  • Passive transmitter repeater DC 58
 • Isolation amplifier (bộ khuếch đại cách li)
  • Isolation amplifier DN 25000
  • Isolation amplifier DN 28
  • Isolation amplifier module DN 240M
 • Isolation signal splifier (bộ cách li tín hiệu)
  • Signal Splitter/Repeater DN 21000
 • Bipolar isolation amplifier (khuếch đại cách li lưỡng cực)
  • DB 64000, DB 68, DB 62000, DB 6300, DK 8000
 • Shunt isolation amplifier (khuếch đại dùng điện trở Sun)
  • Shunt/ mV isolation Amplifier DS 78, DS 7400, DS 7200
 • Alarm Units (các thiết bị cảnh bảo)
  • DG 3200
  • Current Measuring contactor DG 3300
  • Voltage measuring contactor DG 3400
 • Transmitter (bộ truyền tín hiệu)
  • Temperature transmitter DT 45000
  • Pt temperature transmitter DT 45200
  • TC Temperature transmitter DT 45800
 • Modbus RTU
  • DMB 96500
  • DMB 96100 Standard signal Al module
  • DMB 96800 – 4 channel relay module

Accessories and spare parts (các thiết bị, phụ kiện)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54