• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DI-SORIC

DI-SORIC (CẢM BIẾN) (di-soric.com)

http://www.di-soric.com/en/sensors-product-overview-di-soric-38630,15503.html

Hãng chuyên các loại cảm biến cho các ứng dụng đặc biệt trong tự động hóa công nghiệp

 • Sensors (các loại cảm biến)
  • Diffuse Sensors
  • Retroreflective Sensors
  • Through Beam Sensors
  • Contrast Sensors (bộ cảm biến tương phản)
  • High Performance Photoelectric Sensors (cảm biến quang hiệu suất cao)
  • Laser Distance Sensors
  • Fiber optic amplifiers (bộ khuếch đại sợi quang)
  • Fiber optics (sợi quang)
  • Colour Sensors (cảm biến màu)
  • Light Curtains (màng ánh sáng)
  • Proximity Switches (công tắc tiệm cận)
  • Level Probes (đầu dò đo mức)
  • Cylinder Sensors (cảm biến xi lanh)
  • Sensors for Gripper Systems (cảm biến cho các hệ thống gripper)
  • Movement Sensors (cảm biến chuyển động)
  • Ultrasonic Sensors (cảm biến siêu âm)
  • Inclination Sensors (cảm biến độ nghiêng)
  • Contact Sensors
  • Magnetic Field Sensors (cảm biến từ trường)
  • Radar Sensors (cảm biến ra đa)
 • Lighting (các loại đèn)
  • Spotlights
  • UV Lights
  • Flash controller
  • Machine lighting
 • Vision / ID
  • Image based ID-Reader
  • Mobile ID-Reader
 • Safety
  • Light Curtains/-grids
  • Relays
  • Safety Controller
 • Accessories
  • Connecting Cables
  • Mounting Systems
  • Lenses
  • Optical Accessories
  • Connectors / Adapter Plugs
  • Counting Modules
  • Connecting Cables safety
  • Assembly Systems
  • Deflection mirrors

DI-SORIC (CẢM BIẾN) (di-soric.com)

http://www.di-soric.com/en/sensors-product-overview-di-soric-38630,15503.html

Hãng chuyên các loại cảm biến cho các ứng dụng đặc biệt trong tự động hóa công nghiệp

 • Sensors (các loại cảm biến)
  • Diffuse Sensors
  • Retroreflective Sensors
  • Through Beam Sensors
  • Contrast Sensors (bộ cảm biến tương phản)
  • High Performance Photoelectric Sensors (cảm biến quang hiệu suất cao)
  • Laser Distance Sensors
  • Fiber optic amplifiers (bộ khuếch đại sợi quang)
  • Fiber optics (sợi quang)
  • Colour Sensors (cảm biến màu)
  • Light Curtains (màng ánh sáng)
  • Proximity Switches (công tắc tiệm cận)
  • Level Probes (đầu dò đo mức)
  • Cylinder Sensors (cảm biến xi lanh)
  • Sensors for Gripper Systems (cảm biến cho các hệ thống gripper)
  • Movement Sensors (cảm biến chuyển động)
  • Ultrasonic Sensors (cảm biến siêu âm)
  • Inclination Sensors (cảm biến độ nghiêng)
  • Contact Sensors
  • Magnetic Field Sensors (cảm biến từ trường)
  • Radar Sensors (cảm biến ra đa)
 • Lighting (các loại đèn)
  • Spotlights
  • UV Lights
  • Flash controller
  • Machine lighting
 • Vision / ID
  • Image based ID-Reader
  • Mobile ID-Reader
 • Safety
  • Light Curtains/-grids
  • Relays
  • Safety Controller
 • Accessories
  • Connecting Cables
  • Mounting Systems
  • Lenses
  • Optical Accessories
  • Connectors / Adapter Plugs
  • Counting Modules
  • Connecting Cables safety
  • Assembly Systems
  • Deflection mirrors

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54