• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DELTA – CONTROLS

DELTA – CONTROLS ( delta-controls.com )

https://www.delta-controls.com/Products/

Hãng chuyên các thiết bị cảm biến và điều khiển dùng trong tự động hóa

 • Gauges (các loại đồng ho)
 • Butterfly valves (van bướm)
 • Sampling valves (van lấy mẫu)
 • Diaphragm seals (phớt màng)
 • Manifolds
 • Switches (thiết bị chuyển mạch)
 • Transmitter
 • Measurement (các thiết bị đo lường)
  • Temperature (đo nhiệt độ)
  • Differential pressure (đo chênh áp)
  • Flow (đo lưu lượng)
  • Pressure (đo áp suất)
  • Level (đo mức)

DELTA – CONTROLS ( delta-controls.com )

https://www.delta-controls.com/Products/

Hãng chuyên các thiết bị cảm biến và điều khiển dùng trong tự động hóa

 • Gauges (các loại đồng ho)
 • Butterfly valves (van bướm)
 • Sampling valves (van lấy mẫu)
 • Diaphragm seals (phớt màng)
 • Manifolds
 • Switches (thiết bị chuyển mạch)
 • Transmitter
 • Measurement (các thiết bị đo lường)
  • Temperature (đo nhiệt độ)
  • Differential pressure (đo chênh áp)
  • Flow (đo lưu lượng)
  • Pressure (đo áp suất)
  • Level (đo mức)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54