• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DELTA BOX

https://www.delta-box.com/les-produits.html

Hãng sản xuất hàng đầu về các loại đèn báo, cảnh báo chuyên dụng. với 15 năm kinh nghiệm, các sản phẩm của Delta Box hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của tổ chức “hàng không dân dụng quốc tế” (ICAO)

 • Đèn báo hiệu cho đường băng
  • Đèn báo hiệu xách tay
  • Ụ chỉ dẫn
 • Đèn báo không công nghệ LED: Delta Box là hãng sản xuất đèn báo không LED đầu tiên trên thế giới. Các loại đèn được thiết kế có tuổi thọ khoảng 100.000 giờ với mức tiêu thụ thấp.
  • Đèn báo có cường độ sáng thấp (nguồn AC, DC)
  • Đèn báo có cường độ cao 2000cd (nhấp nháy màu trắng; nhấp nháy màu đỏ, sáng liên tục màu đỏ)
 • Đèn báo không công nghệ LED có bộ lưu điện (hoặc sử dụng bô năng lượng mặt trời)
 • Đèn báo công nghệ STROBEO lắp đặt trên trụ điện
 • Đèn báo không cho các đường dây truyền tải điện cao áp
  • Công nghệ LED tuổi thọ hơn 10 năm
  • Điện áp 1V-500kV
  • Dòng điện 9-1000A
  • Trọng lượng nhẹ nhỏ hơn 6kg
 • Cờ chỉ hướng gió: Delta Box cũng là nhà sản xuất các loại cờ chỉ hướng gió.

https://www.delta-box.com/les-produits.html

Hãng sản xuất hàng đầu về các loại đèn báo, cảnh báo chuyên dụng. với 15 năm kinh nghiệm, các sản phẩm của Delta Box hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của tổ chức “hàng không dân dụng quốc tế” (ICAO)

 • Đèn báo hiệu cho đường băng
  • Đèn báo hiệu xách tay
  • Ụ chỉ dẫn
 • Đèn báo không công nghệ LED: Delta Box là hãng sản xuất đèn báo không LED đầu tiên trên thế giới. Các loại đèn được thiết kế có tuổi thọ khoảng 100.000 giờ với mức tiêu thụ thấp.
  • Đèn báo có cường độ sáng thấp (nguồn AC, DC)
  • Đèn báo có cường độ cao 2000cd (nhấp nháy màu trắng; nhấp nháy màu đỏ, sáng liên tục màu đỏ)
 • Đèn báo không công nghệ LED có bộ lưu điện (hoặc sử dụng bô năng lượng mặt trời)
 • Đèn báo công nghệ STROBEO lắp đặt trên trụ điện
 • Đèn báo không cho các đường dây truyền tải điện cao áp
  • Công nghệ LED tuổi thọ hơn 10 năm
  • Điện áp 1V-500kV
  • Dòng điện 9-1000A
  • Trọng lượng nhẹ nhỏ hơn 6kg
 • Cờ chỉ hướng gió: Delta Box cũng là nhà sản xuất các loại cờ chỉ hướng gió.
STTMODELĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁGHI CHÚ
1ACS150-03E-02A4-4Cái
2ACS150-03E-05A6-4Cái
3ACS355-03E-15A6-4Cái
4ACS-CP-CCái
5AINP-51SPKITCái
6AINP-01CCái
7AINP-02CSPKIT2Cái
8FPD-FEH321Cái
9FPD-FET321Cái
10PFTL 101A-2.0KNCái
11PFTL 101A-1.0KNCái
12ACS800-01-0016-3+E200+OJ400+P901Cái
13ACS800-01-0165-3+D150-E210+J400+N672+P901Cái
14ACS800-01-0050-3+D150+E200-OJ700+N672+P901Cái
151SDA066551R1Cái
16SH201-C16Cái
17SH202-C20Cái
18SH202-C32Cái
19SH203-C20Cái
20SH203-C32Cái
21SH203-C40Cái
22SH203-C50Cái
2368684391Cái
243AUA0000036521Cái
25ACS355-03E-04A1-4Cái
26CM30/2.0.0.S.0.E.0/STDCái
27FEP321.080.P.1.S.2.A1.B.1.A.1.C.2.A.1.B.0.Y.1.AY.J1.F6…M5Cái
281SDA054133R1Cái
291SDA068345R1Cái
301SDA067604R1Cái
311SDA067598R1Cái
321SDA067594R1Cái
33SH203-C16Cái
34FER221.050.K.1.S.4.A1.B.1.A.1.A.3.A.5.G.5.Y.1-AD.V0Cái
355SDD0120C0200Cái
362GCA288094A0050Cái
37Cái
38FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1Cái
39266DDH.HSSA2BH-S26RAHG1S1SM1N1SNNNCái
40266ASH.LKBNB1Cái
41ETP08-4440Cái
42ETP08-4150Cái
431SVR427015R0100Cái
441SVR427026R0000Cái
451SVR427031R0000Cái
461SVR427033R0000Cái
47S4Cái
48266GSTCái
49TB556.1.1.1.00.F.10Cái
50261AS.L.S.T.N.2.HCái
513GPP 203031-ASG,476Cái
52ACS800-01-0100-3+P901Cái
53FEV111.050.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.0.A.1.A.2.A.1Cái
54261AS.L.S.T.N.2.HCái
55TB551.3.2.1.0.0.F.15Cái
56266MSH.F.T.S.A.3.J.1Cái
571SVR730840R0700Cái
58FEV121 100Cái
59TB82PH.1.0.1.0.1.0.0Cái
60FEP311.065.P.1.D.1.D4.B.0.A.1.A.0.A.1.A.1.C.1Cái
612CFS204005R1900Cái
622CFS204006R1630Cái
63ACS355-01E-09A8-2Cái
64ACS355-03E-07A3-4Cái
65CM30/2.0.0.S.0.E.0/STDCái
661SBL411001R8011Cái
671SBL351001R8011Cái
681SAZ321201R1006Cái
691SBN010020R1011Cái
701SBN010010R1001Cái
711SBN010040R1131Cái
72A75-30-11Cái
73CAL5-11Cái
74A50-30-11Cái
75CAL5-11Cái
76TA75DU80Cái
77CA5-01Cái
78CA5-31MCái
792CTB803853R7100Cái
801SAM350000R1011Cái
811SDA067008R1Cái
821SDA067551R1Cái
831SDA067553R1Cái
841SDA067556R1Cái
851SDA067558R1Cái
861SDA067560R1Cái
871SDA067594R1Cái
881SDA067595R1Cái
891SDA067597R1Cái
901SDA067599R1Cái
911SDA067601R1Cái
921SDA067648R1Cái
931SDA068555R1Cái
942CFS202006R1250Cái
952CCS894001R0824Cái
961SAZ211201R2025Cái
971SAZ211201R2028Cái
981SAZ211201R2031Cái
991SAZ211201R2035Cái
100FEV121.100.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1Cái
1011SVR730830R0400Cái
102CCT15720Cái
103ESC1600043Cái
104FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1-..H2Cái
105FEH321.010.P.1.D.3.D4.D.0.A.1.A.2.A.1.A.0.Y.1-AY –>
FET321.1.A.0.A.1.A.2.C.1-.H2
Cái
106FEP321100A1S1D2B0A1A2A1A0Y1+FET3211A0A1A1C1-H2Cái
107FEP311065A1D1D4B0AA1A0A1A1C1-H2Cái
108FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1Cái
109TSP131-Y0S1D1Y00Z9M2Y0D6S1P5S3K1H1AZRCSAN2PZM5Cái
110TSA101-Y0S1D6P5S3Z9Cái
111V11518-13100Cái
1121TSA060011R0002-TCái
1131TGb100101a0070-TCái
114FEV111050V1S3S2B1A1A0A1A2A1V0CWACái
1151SDA062770R1Cái
1161SDA054412R1Cái
1171SFL531001R8011Cái
1181SDA062882R1Cái
119ACS355-03E-08A8-4Cái
120T1N160R100Cái
121A95-30-11Cái
122S202M-C10Cái
123A185-30-11+CAL 18-11Cái
124T5N630/R630Cái
125T4N320/R320Cái
126T1B160/R50Cái
127A50-30-11Cái
128TA25 DU32Cái
129S7H1250/R1000Cái
130T5S400/R400Cái
131T3N250/R250Cái
1321SDA054547R1Cái
1331SDA054971R1Cái
1341SDA54866R1Cái
135265GS CJP8B1 L1.B2Cái
136V18345-1010560001Cái
137AC221/211141Cái
138AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.2.1.1.1.8.E./STDCái
139TSH210Cái
140D10A11.97.x.A.0.T.2.40.N.1.3.x.A.E.A.13C.01.ACái
141TSP111.Y0.W1.M2.U6.S1.D6.P5.S1.K1.H4.AZ.RC.M5.W6Cái
142V11518M1000Cái
143D333B007U01Cái
144D333B008U01Cái
145D333B010U01Cái
146D333B012U01Cái
147D333B013U01Cái
148D333B014U01Cái
149D333B015U01Cái
150TSH210:Y0.A1.H30.M2.N4Y00.K1.T2.A4.Y1.M5Cái
151TH300.Y0.BF.M5Cái
152A260-30-11Cái
153TA42DU 25ACái
154TA42DU 32ACái
155TA25DU 0.63ACái
156TA25DU 19ACái
157TA75DU 42ACái
158A16-30-11Cái
159A16-30-10Cái
160TA25 DU8.5Cái
161AF400-30-11Cái
162AF580-30-11Cái
163A300-30-11Cái
164A185-30-11Cái
165A260-30-11Cái
166A210-30-11Cái
167A110-30-11Cái
168A95-30-11Cái
169A63-30-11Cái
170A30-30-10Cái
171CA5-01Cái
172A75-30-11Cái
173A9-30-10Cái
174UA 95-30-11Cái
175A40-30-10Cái
176A26-30-10Cái
177MS 32516 -20ACái
178MS 325 12,5-16ACái
179MS 325 20-25ACái
180MS 325 2,5-4ACái
181MS 325 9-12,5ACái
182MS 325 6,3-9ACái
183MS 325 1-1,6ACái
184MS 325 4-6,3ACái
185A12-30-10Cái
186TA25 DU14Cái
187A9-30-10Cái
188CA5-01Cái
189SH202-C6Cái
190A9-30-11Cái
191CA5-10Cái
192CA5-01Cái
193A16-30-10Cái
194CA5-10Cái
195CA5-01Cái
196TA25 DU11Cái
197ACS550-01-08A8-4+J404Cái
198ACS550-01-05A4-4+J404Cái
199ACS550-01-012A-4+j404Cái
200D10A1197Cái
201D674A860U03Cái
202FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1.M5Cái
203TSH210.Y0.A2.H21.M2.N4.A13.K1.T2.A6.Y1/0PTCái
204D674A895U01Cái
205FEV121 100Cái
206SPAJ 140CCái
207RXM M1(RK 214 003-AS)Cái
208TSR S043827Cái
2091SBL411024R8500Cái
2101SBL371024R8500Cái
211UA 75-30-11Cái
2121SDA065523R1Cái
2131SDA065524R1Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54