• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DANFOSS

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC bán các sản phẩm sau của Danfoss:
Biến tần Danfoss, Khởi động mềm Danfoss
VLT8072 C20 R0 D 380-480V ,55kW,VLT 8012 C20 R0 D 380-480V,75kW
VLT 8152 CN1 R0 D 380-480V,110kW,MCD 3110-T5-C21-CV4,110kW(khởi động mềm 110kW)
-VLT5000/6000 HVAC/8000AQUA
-VLT2800
-MCD 3000 Softstarter
Rơ le áp suất cao Danfoss, thấp, Rơ le áp suất dầu
Van tiết lưu TEX 5 Danfoss
Phin lọc ẩm Danfoss
Flowmeters Danfoss
Van điện từ Danfoss .DN25 EV 220B-25B Mã hàng 032U712500.DN20 032U712000.DN15 032U711500
Cuộn Coils van điện từ Danfoss,Coil 24V 20W DC,Coil 220V 50/60Hz 10W
Sensor chuyển đổi tín hiệu áp suất Danfoss (Pressure Transmitters Danfoss)
EKC 315A Superheat Controller Danfoss Mã số: 084B7086
HST Compressor Danfoss SC 15GH 50/60Hz Mã số SC 15GH Mã số:195B0144
KP36 Pressure Control Danfoss G1/4 A.RGE:2-14 DIF:0.7-4 Mã số 060-110866 KP36
KP 1A,KP 7ABS,RT101,RT5,KP5,KP 77,MP55,MP55A
Khởi động mềm danfoss 220kW MCD3220-T5-C20-CV4?175G5054 (Tồn 2 chiếc)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC bán các sản phẩm sau của Danfoss:
Biến tần Danfoss, Khởi động mềm Danfoss
VLT8072 C20 R0 D 380-480V ,55kW,VLT 8012 C20 R0 D 380-480V,75kW
VLT 8152 CN1 R0 D 380-480V,110kW,MCD 3110-T5-C21-CV4,110kW(khởi động mềm 110kW)
-VLT5000/6000 HVAC/8000AQUA
-VLT2800
-MCD 3000 Softstarter
Rơ le áp suất cao Danfoss, thấp, Rơ le áp suất dầu
Van tiết lưu TEX 5 Danfoss
Phin lọc ẩm Danfoss
Flowmeters Danfoss
Van điện từ Danfoss .DN25 EV 220B-25B Mã hàng 032U712500.DN20 032U712000.DN15 032U711500
Cuộn Coils van điện từ Danfoss,Coil 24V 20W DC,Coil 220V 50/60Hz 10W
Sensor chuyển đổi tín hiệu áp suất Danfoss (Pressure Transmitters Danfoss)
EKC 315A Superheat Controller Danfoss Mã số: 084B7086
HST Compressor Danfoss SC 15GH 50/60Hz Mã số SC 15GH Mã số:195B0144
KP36 Pressure Control Danfoss G1/4 A.RGE:2-14 DIF:0.7-4 Mã số 060-110866 KP36
KP 1A,KP 7ABS,RT101,RT5,KP5,KP 77,MP55,MP55A
Khởi động mềm danfoss 220kW MCD3220-T5-C20-CV4?175G5054 (Tồn 2 chiếc)

http://products.danfoss.com/all-products/#/

 • Refrigeration and A/C (các thiết bị hệ thống lạnh)
  • Thermostatic Expansion Valves
  • Solenoid Valves (van điện từ)
  • Pressure and temperature regulating valves (van điều tiết áp suất và nhiệt độ)
  • Shut-off valves (van đóng chặn)
  • Regulating valves (van điều tiết)
  • Check valves (van kiểm tra)
  • Internal heat exchangers (bộ trao đổi nhiệt bên trong)
  • Electronic Controls: Sensors, Transmitters (điều khiển điện tử, cảm biến,..)
  • Safety relief valves
  • Liquid Level Controls (điều khiển mức chất lỏng)
  • Contactors & Motor Starters
  • Controls Accessories and Spare Parts
  • Heat Exchangers (thiết bị trao đổi nhiệt)
 • Heating (các thiết bị hệ thống sưởi)
  • Ball Valves & Butterfly Valves (van bi, van bướm)
  • Differential Pressure and Flow Controllers (điều khiển chênh áp và điều khiển lưu lượng)
  • Domestic Hot Water Systems (hệ thống nước nóng)
  • Electronic Controllers & SCADA Solutions (bộ điều khiển và giải pháp SCADA)
  • Electronic Thermostats
  • Substations
  • Temperature Controls (bộ điều khiển nhiệt độ)
  • Time Controls
  • Auxiliary Products
 • Industrial Automation (các thiết bị tự động hóa công nghiệp)
  • Pressure transmitters (cảm biến áp suất)
  • Solenoid coils (cuộn điện từ)
  • Externally operated valves
  • Thermostatic valves
  • Electronic pressure switches (công tắc áp suất)
  • Pressure switches, differential
  • Temperature switches (công tắc nhiệt độ)
  • Temperature sensors (cảm biến nhiệt độ)
  • Contactors and Motor Starters
  • Accessories and Spare Parts
 • AC Drives
  • VLT drives
  • VACON drives
 • Commercial compressors (các loại máy nén khí)
  • Compressors for air conditioning
  • Danfoss turbocor compressors
  • Compressor for heating, for refrigeration
 • Power solutions (các giải pháp năng lượng)
  • Electronic controls
  • Piston pumps and motors

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54