• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DAIICHI ELECTRONICS

Hãng chuyên các thiết bị điện tự động hóa

 • Digital measuring instrument (dụng cụ đo kỹ thuật số)
  • LCD meter
  • DIN standard digital meter
  • DC input digital panel meter
 • Controller (bộ điều khiển)
  • Automatic synchronizer
  • Automatic power factor regulator
  • Automatic load allocation controller
 • Protective relay detector (thiết bị bảo vệ rơ le)
  • Digital multi relay
  • Detector
 • Transducer (các loại đầu dò)
  • T-90 series
  • RCB series
  • Plug-in 1 output
 • Indicating electrical instrument (thiết bị hiển thị chỉ số)
 • Meter relay
 • Demand meter
  • Maximum demand ammeter
  • Highest/lowest indicating instrument
  • Highest / lowest indicating instrument with alarm contact

Hãng chuyên các thiết bị điện tự động hóa

 • Digital measuring instrument (dụng cụ đo kỹ thuật số)
  • LCD meter
  • DIN standard digital meter
  • DC input digital panel meter
 • Controller (bộ điều khiển)
  • Automatic synchronizer
  • Automatic power factor regulator
  • Automatic load allocation controller
 • Protective relay detector (thiết bị bảo vệ rơ le)
  • Digital multi relay
  • Detector
 • Transducer (các loại đầu dò)
  • T-90 series
  • RCB series
  • Plug-in 1 output
 • Indicating electrical instrument (thiết bị hiển thị chỉ số)
 • Meter relay
 • Demand meter
  • Maximum demand ammeter
  • Highest/lowest indicating instrument
  • Highest / lowest indicating instrument with alarm contact

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54