• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

DAEHAN

DAEHAN – BÁO MỨC ( dh34.com )

http://www.dh34.com/eng/index/0202.php

Hãng chuyên các loại cảm biến đo lưu lượng, đo mức

 • Unit (các thiết bị hiển thị và điều khiển)
  • Current loop: DFI – 24V; DFI – 24VN; DFIC – 4DN
  • High/Low alarm
 • Sensors (các thiết bị cảm biến)
  • Flow switch (công tắc lưu lượng)
  • Ultrasonic transmitter (thiết bị sóng siêu âm)
  • Magnetostrictive type transmitter
  • Radio frequency type sensor
  • Mini level switch
  • Capacitance type level sensor
  • Leak alarm sensor
  • Vibration type level switch
  • Paddle type level switch
  • Flap type level gauge
  • Displacement type sensor
  • Horizontal type switch
  • Tank level gauge
  • Gear type level transmitter
  • Float type level sensor
  • Ball type level switch
  • Electrode type level
 • Monitoring
 • DLF
  • Mini float type level switch
 • Indicator
  • Level indicator

DAEHAN – BÁO MỨC ( dh34.com )

http://www.dh34.com/eng/index/0202.php

Hãng chuyên các loại cảm biến đo lưu lượng, đo mức

 • Unit (các thiết bị hiển thị và điều khiển)
  • Current loop: DFI – 24V; DFI – 24VN; DFIC – 4DN
  • High/Low alarm
 • Sensors (các thiết bị cảm biến)
  • Flow switch (công tắc lưu lượng)
  • Ultrasonic transmitter (thiết bị sóng siêu âm)
  • Magnetostrictive type transmitter
  • Radio frequency type sensor
  • Mini level switch
  • Capacitance type level sensor
  • Leak alarm sensor
  • Vibration type level switch
  • Paddle type level switch
  • Flap type level gauge
  • Displacement type sensor
  • Horizontal type switch
  • Tank level gauge
  • Gear type level transmitter
  • Float type level sensor
  • Ball type level switch
  • Electrode type level
 • Monitoring
 • DLF
  • Mini float type level switch
 • Indicator
  • Level indicator

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54