• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COSMOS

Hãng chuyên các thiết bị phát hiện khí ga cầm tay

 • Portable gas detectors (máy dò khí cầm tay)
  • Combustible gas detectors (dò khí cháy)
  • Oxygen indicators (chỉ số oxi)
  • Toxic gas detectors (dò khí độc)
  • Multi gas detectors (dò khí đa năng)
  • Incomplete combustion gas detectors (dò khí đốt )
 • Gas detection and alarm systems (hệ thống phát hiện và báo động khí)
  • Systems
  • One-point type
  • Multi – point type
  • Gas detector with display
  • Indicator/ Alarm unit
  • Gas detectors
 • Odor sensors/air quality monitors (cảm biến mùi, giám sát chất lượng không khí)
  • Odor sensors
  • Air quality monitors
 • Steel Dust meters (dụng cụ đo bụi thép)

Hãng chuyên các thiết bị phát hiện khí ga cầm tay

 • Portable gas detectors (máy dò khí cầm tay)
  • Combustible gas detectors (dò khí cháy)
  • Oxygen indicators (chỉ số oxi)
  • Toxic gas detectors (dò khí độc)
  • Multi gas detectors (dò khí đa năng)
  • Incomplete combustion gas detectors (dò khí đốt )
 • Gas detection and alarm systems (hệ thống phát hiện và báo động khí)
  • Systems
  • One-point type
  • Multi – point type
  • Gas detector with display
  • Indicator/ Alarm unit
  • Gas detectors
 • Odor sensors/air quality monitors (cảm biến mùi, giám sát chất lượng không khí)
  • Odor sensors
  • Air quality monitors
 • Steel Dust meters (dụng cụ đo bụi thép)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54