• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COSMIC

COSMIC ( cosmic.co.jp )

http://www.cosmic-ind.co.jp/product_e/production.htm

Hãng chuyên các thiết bị truyền động xi lanh, bánh răng …

 • Linear actuator (thiết bị truyền động tuyến tính)
  • Motor cylinder (động cơ xi lanh)
   • B series, BJ series, DG series, H series, HG series, MWG series
  • Synchro cylinder (xi lanh đồng bộ)
   • SGB series
  • Worm jack/ball jack
 • Large and heavy jack (thiết bị lớn và nặng)
  • Steel mills machinery (máy móc thiết bị nhà máy thép)
  • Bridges
  • Conveyor & material handling (băng tải và xử lý vật liệu)
 • Scissors lifer
  • Automobile assembly (lắp ráp ô tô)
  • Conveyor & distribution (băng tải và phân phối)
 • Railway cars maintenance equipment (thiết bị bảo dưỡng đường sắt)
  • Railway cars maintence equipment
 • PDP/LCD making equipment

COSMIC ( cosmic.co.jp )

http://www.cosmic-ind.co.jp/product_e/production.htm

Hãng chuyên các thiết bị truyền động xi lanh, bánh răng …

 • Linear actuator (thiết bị truyền động tuyến tính)
  • Motor cylinder (động cơ xi lanh)
   • B series, BJ series, DG series, H series, HG series, MWG series
  • Synchro cylinder (xi lanh đồng bộ)
   • SGB series
  • Worm jack/ball jack
 • Large and heavy jack (thiết bị lớn và nặng)
  • Steel mills machinery (máy móc thiết bị nhà máy thép)
  • Bridges
  • Conveyor & material handling (băng tải và xử lý vật liệu)
 • Scissors lifer
  • Automobile assembly (lắp ráp ô tô)
  • Conveyor & distribution (băng tải và phân phối)
 • Railway cars maintenance equipment (thiết bị bảo dưỡng đường sắt)
  • Railway cars maintence equipment
 • PDP/LCD making equipment

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54