• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COMPLEE

Hãng chuyên các thiết bị đo điện , công tắc, rơ le, cảm biến

 • Analog panel meters
  • DC ammeters, voltmeters
  • AC ammeters, voltmeters
 • Illuminated and rudder angle meter (đồng hồ đo góc )
  • Illuminated meter KLY-48-YG/KL
 • Digital panel meters
  • Digital intelligent power meters
  • DIN-rail Digital meter
 • Switch position indicators (công tắc vị trí)
 • Explosion – proof meters
  • Explosion-Proof Meters KLY-E45/KLY-E48/KLY-E72/KLY-E96/CP-E48/CP-E72/CP-E96
 • Transducer
  • Transducer KLY-TEA/KLY-TEV/KLY-TEF/KLY-TEP/KLY-TEQ
 • KLY-RE relay
  • Differential current protection (thiết bị bảo vệ chênh dòng)
  • Multi – function relay (rơ le đa chức năng)
  • Wirebreak monitoring relay (rơ le giám sát)
 • Special meters for Wel
  • Special Meters for Welding Machine KL-C50A/KLY-C560A/KLY-C60A/KLY-C670A/KLY-C780A/KLY-C80A/KLY-C8100A
 • Transformers (các loại máy biến áp)
  • KLY transformer
  • Current transformer for protection
 • Sensor
  • Angular position transmitter (cảm biến báo vị trí góc)
  • Inductive rotation angular sensors (cảm biến góc quay)
  • DC leackage current sensors (cảm biến báo dòng rò)

Hãng chuyên các thiết bị đo điện , công tắc, rơ le, cảm biến

 • Analog panel meters
  • DC ammeters, voltmeters
  • AC ammeters, voltmeters
 • Illuminated and rudder angle meter (đồng hồ đo góc )
  • Illuminated meter KLY-48-YG/KL
 • Digital panel meters
  • Digital intelligent power meters
  • DIN-rail Digital meter
 • Switch position indicators (công tắc vị trí)
 • Explosion – proof meters
  • Explosion-Proof Meters KLY-E45/KLY-E48/KLY-E72/KLY-E96/CP-E48/CP-E72/CP-E96
 • Transducer
  • Transducer KLY-TEA/KLY-TEV/KLY-TEF/KLY-TEP/KLY-TEQ
 • KLY-RE relay
  • Differential current protection (thiết bị bảo vệ chênh dòng)
  • Multi – function relay (rơ le đa chức năng)
  • Wirebreak monitoring relay (rơ le giám sát)
 • Special meters for Wel
  • Special Meters for Welding Machine KL-C50A/KLY-C560A/KLY-C60A/KLY-C670A/KLY-C780A/KLY-C80A/KLY-C8100A
 • Transformers (các loại máy biến áp)
  • KLY transformer
  • Current transformer for protection
 • Sensor
  • Angular position transmitter (cảm biến báo vị trí góc)
  • Inductive rotation angular sensors (cảm biến góc quay)
  • DC leackage current sensors (cảm biến báo dòng rò)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54