• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COMITRONIC – BTI

COMITRONIC – BTI ( comitronic-bti.com) (AN TOÀN)

https://www.comitronic-bti.com/en/c/our-products

Hãng chuyên các thiết bị an toàn dùng trong tự động hóa

 • Safety switch stand alone (công tắc an toàn đơn)
 • Safety switch used with safety relay (công tắc an toàn dùng với rơ le an toàn)
 • Safety switch steel stainess INOX316L
 • Safety switch magnetic holding (công tắc an toàn có từ tính)
 • Safety switch high temperature (công tắc an toàn nhiệt độ cao)
 • Safety switch plugged in series
 • Safety switch for double doors
 • Pressure switch/ vaccuostat (công tắc áp suất)
 • Safety modules/ safety relais
 • Safety switches magnetic locking
 • Interlocking
 • Thermostat safety (thiết bị an toàn nhiệt)
 • RFID
 • Push button and optics (nút nhấn và ống kính)
 • Two-hand dual technology touch control button for enhanced safety (công nghệ kép, nút điều khiển cảm ứng hai tay để tăng cường an toàn)
 • Indicators and LED technology tricolor luminous lighting (các chỉ số và công nghệ LED 3 màu)
 • Lighting
 • Industrial communication & telecontrol (truyền thông nghiệp và dây điện thoại)
 • Digital security barrier (hàng rào an ninh kỹ thuật số)

COMITRONIC – BTI ( comitronic-bti.com) (AN TOÀN)

https://www.comitronic-bti.com/en/c/our-products

Hãng chuyên các thiết bị an toàn dùng trong tự động hóa

 • Safety switch stand alone (công tắc an toàn đơn)
 • Safety switch used with safety relay (công tắc an toàn dùng với rơ le an toàn)
 • Safety switch steel stainess INOX316L
 • Safety switch magnetic holding (công tắc an toàn có từ tính)
 • Safety switch high temperature (công tắc an toàn nhiệt độ cao)
 • Safety switch plugged in series
 • Safety switch for double doors
 • Pressure switch/ vaccuostat (công tắc áp suất)
 • Safety modules/ safety relais
 • Safety switches magnetic locking
 • Interlocking
 • Thermostat safety (thiết bị an toàn nhiệt)
 • RFID
 • Push button and optics (nút nhấn và ống kính)
 • Two-hand dual technology touch control button for enhanced safety (công nghệ kép, nút điều khiển cảm ứng hai tay để tăng cường an toàn)
 • Indicators and LED technology tricolor luminous lighting (các chỉ số và công nghệ LED 3 màu)
 • Lighting
 • Industrial communication & telecontrol (truyền thông nghiệp và dây điện thoại)
 • Digital security barrier (hàng rào an ninh kỹ thuật số)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54