• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COMADAN

COMADAN ( comadan.com )

http://www.comadan.com/products

Hãng chuyên các thiết bị kiểm soát điều khiển trong tự động hóa

 • Programmable converters (bộ chuyển đổi chương trình)
 • Signal converters (bộ chuyển đổi tín hiệu)
 • Panel instruments (thiết bị tủ điện)
 • Current and voltage monitoring (thiết bị giám sát dòng điện và điện áp)
 • Load and power monitoring (thiết bị giám sát nguồn và tải)
 • Counters, level, tacho and logic relayes (bộ đếm, rơ le logic)
 • Timer (bộ đếm thời gian)
 • Temperature controller (bộ điều khiển nhiệt độ)
 • Temperature and humidity sensors (cảm biến nhiệt độ và độ ẩm)
 • Differential pressure and wind monitoring (thiết bị giám sát chênh áp và gió)
 • Tools and accessories (công cụ và phụ kiện)

COMADAN ( comadan.com )

http://www.comadan.com/products

Hãng chuyên các thiết bị kiểm soát điều khiển trong tự động hóa

 • Programmable converters (bộ chuyển đổi chương trình)
 • Signal converters (bộ chuyển đổi tín hiệu)
 • Panel instruments (thiết bị tủ điện)
 • Current and voltage monitoring (thiết bị giám sát dòng điện và điện áp)
 • Load and power monitoring (thiết bị giám sát nguồn và tải)
 • Counters, level, tacho and logic relayes (bộ đếm, rơ le logic)
 • Timer (bộ đếm thời gian)
 • Temperature controller (bộ điều khiển nhiệt độ)
 • Temperature and humidity sensors (cảm biến nhiệt độ và độ ẩm)
 • Differential pressure and wind monitoring (thiết bị giám sát chênh áp và gió)
 • Tools and accessories (công cụ và phụ kiện)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54