• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COLTRACO

Hãng chuyên các thiết bị báo mức, phân tích chất lỏng cầm tay

 • Portalevel
  • Portalevel MAX 8th Generation
  • Portalevel ® Original 6th Generation
  • Portalevel ® Mini 7th Generation
  • Portalevel ® Standard 7th Generation
 • Portamarine (các thiết bị dùng trong ngành hàng hải)
  • Portalevel ® MAX Marine 8th Generation
  • Portalevel ® Marine 7th Generation
 • Datacapture Portalevel
  • Portalevel ® Datalogger 7th Generation
  • Portalevel ® Datalogger Marine 7th Generation
 • Specialist Portalevel (các thiết bị báo mức đặc biệt)
  • Portalevel ® Sphere
  • Portalevel ® Max Intrinsically Safe 8th Generation
  • Portalevel ® MAX Nippon 8th Generation
  • Portalevel ®Mini Nippon 7th Generation
 • Portalevel™ accessories (các phụ kiện, thiết bị phụ trợ)
  • Portasteele ® Ultrasonic Liquid Level Calculator
  • Portatherm® Infrared thermometer
  • Portalevel ® MAX 8th Generation

Hãng chuyên các thiết bị báo mức, phân tích chất lỏng cầm tay

 • Portalevel
  • Portalevel MAX 8th Generation
  • Portalevel ® Original 6th Generation
  • Portalevel ® Mini 7th Generation
  • Portalevel ® Standard 7th Generation
 • Portamarine (các thiết bị dùng trong ngành hàng hải)
  • Portalevel ® MAX Marine 8th Generation
  • Portalevel ® Marine 7th Generation
 • Datacapture Portalevel
  • Portalevel ® Datalogger 7th Generation
  • Portalevel ® Datalogger Marine 7th Generation
 • Specialist Portalevel (các thiết bị báo mức đặc biệt)
  • Portalevel ® Sphere
  • Portalevel ® Max Intrinsically Safe 8th Generation
  • Portalevel ® MAX Nippon 8th Generation
  • Portalevel ®Mini Nippon 7th Generation
 • Portalevel™ accessories (các phụ kiện, thiết bị phụ trợ)
  • Portasteele ® Ultrasonic Liquid Level Calculator
  • Portatherm® Infrared thermometer
  • Portalevel ® MAX 8th Generation

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54