• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COELBO

COELBO ( THIẾT BỊ PHÒNG NỔ) ( coelbo.it )

http://www.coelbo.it/Catalogue.aspx

Hãng chuyên các thiết bị phòng nổ cho lĩnh vực công nghiệp dầu khí

 • Enclosures, junction boxes and boxes for tools and equipment (hộp đấu nối)
 • Switches (công tắc)
 • Local control stations (các trạm kiểm soát cục bộ)
 • Push – button & knob control – unit (nút nhấn, núm điều khiển)
 • Mechanic and magnetic limit switches and position switches (thiết bị cơ khí, giới hạn chuyển mạch, chuyển mạch vị trí)
 • Acoustic signalers
 • Lighting signalers
 • Grounding clamps series PTA and ISEO
 • Sockets and plugs (ổ cắm và phích cắm)
 • Thermostats (bộ giữ nhiệt)
 • Lighting fixtures : flouresent lighting fixtures and LED lighting fixtures
 • Armored cables
 • Installation complements
 • Sealing joints: Nipples and vertical/horizontal sealing joints
 • Cable glands for armoured cables and unarmoured cables (thang máng cáp, ống luồn cáp)
 • Fittings
 • Flexibles and cable conduits (khớp nối và ống dẫn cáp)
 • Stainless steel enclosures and equipments (tủ điện bằng thép không gỉ)

COELBO ( THIẾT BỊ PHÒNG NỔ) ( coelbo.it )

http://www.coelbo.it/Catalogue.aspx

Hãng chuyên các thiết bị phòng nổ cho lĩnh vực công nghiệp dầu khí

 • Enclosures, junction boxes and boxes for tools and equipment (hộp đấu nối)
 • Switches (công tắc)
 • Local control stations (các trạm kiểm soát cục bộ)
 • Push – button & knob control – unit (nút nhấn, núm điều khiển)
 • Mechanic and magnetic limit switches and position switches (thiết bị cơ khí, giới hạn chuyển mạch, chuyển mạch vị trí)
 • Acoustic signalers
 • Lighting signalers
 • Grounding clamps series PTA and ISEO
 • Sockets and plugs (ổ cắm và phích cắm)
 • Thermostats (bộ giữ nhiệt)
 • Lighting fixtures : flouresent lighting fixtures and LED lighting fixtures
 • Armored cables
 • Installation complements
 • Sealing joints: Nipples and vertical/horizontal sealing joints
 • Cable glands for armoured cables and unarmoured cables (thang máng cáp, ống luồn cáp)
 • Fittings
 • Flexibles and cable conduits (khớp nối và ống dẫn cáp)
 • Stainless steel enclosures and equipments (tủ điện bằng thép không gỉ)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54