• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CLEAVERBROOKS

Hãng chuyên các thiết bị, giải pháp, hệ thống sưởi, hệ thống gia nhiệt, điều khiển nhiệt, đầu đốt

 • Boilers (nồi hơi)
  • Firetube
  • Industrial Watertube
  • Flexible Watertube
  • Commercial and Condensing
  • HRSG
  • Waste Heat
  • Electric
  • Skid-Mounted Boiler Solutions
 • Burners (đầu đốt)
  • Commercial Burners
  • Industrial burners
 • Controls (các thiết bị điều khiển)
  • Integrated Boiler Controls
  • Communication Systems
  • Customized Industrial Controls
  • Packaged Water Controls
  • Water Level Controls
  • Stand Alone Controls
 • Heat recovery (thiết bị thu hồi nhiệt)
  • Stack Economizer
  • Condensing Economizer
  • Flash Tank Heat Recovery
  • Blowdown Heat Recovery Systems
  • Heat Recovery Steam Generators
  • Waste Heat Boilers
 • Water systems (các hệ thống nước)
  • Boiler feed and recovery systems
  • Water treatment

Hãng chuyên các thiết bị, giải pháp, hệ thống sưởi, hệ thống gia nhiệt, điều khiển nhiệt, đầu đốt

 • Boilers (nồi hơi)
  • Firetube
  • Industrial Watertube
  • Flexible Watertube
  • Commercial and Condensing
  • HRSG
  • Waste Heat
  • Electric
  • Skid-Mounted Boiler Solutions
 • Burners (đầu đốt)
  • Commercial Burners
  • Industrial burners
 • Controls (các thiết bị điều khiển)
  • Integrated Boiler Controls
  • Communication Systems
  • Customized Industrial Controls
  • Packaged Water Controls
  • Water Level Controls
  • Stand Alone Controls
 • Heat recovery (thiết bị thu hồi nhiệt)
  • Stack Economizer
  • Condensing Economizer
  • Flash Tank Heat Recovery
  • Blowdown Heat Recovery Systems
  • Heat Recovery Steam Generators
  • Waste Heat Boilers
 • Water systems (các hệ thống nước)
  • Boiler feed and recovery systems
  • Water treatment

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54