• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CHECK-LINE

CHECK-LINE ( checkline.com )

https://www.checkline.com/

Hãng chuyên các loại thiết bị đo dùng trong thí nghiệm và kiểm định

 • Tension meters (thiết bị đo lực căng)
 • Stroboscopes
 • Torque testers
 • Tachometers
 • Force gauges (đồng hồ đo lực)
 • Durometers
 • Wall thickness gauges
 • Coating thickness gauges (đồng hồ đo độ dày )
 • Moisture meters
 • Wire terminal testers
 • Dial thickness gauges
 • Bolt Tension meters
 • Flaw detectors
 • IRHD hardness testers
 • Textile test instruments
 • Digital length meter
 • Dynamometers
 • Crane scales
 • Vibration meter (thiết bị đo rung)
 • Adhesion tester (thiết bị đo độ bám dính)
 • Dew point meter (thiết bị đo điểm sương)
 • Leak detectors (thiết bị phát hiện rò rỉ)
 • Metal hardness tester (thiết bị đo độ cứng kim loại)
 • Corona discharge detector

CHECK-LINE ( checkline.com )

https://www.checkline.com/

Hãng chuyên các loại thiết bị đo dùng trong thí nghiệm và kiểm định

 • Tension meters (thiết bị đo lực căng)
 • Stroboscopes
 • Torque testers
 • Tachometers
 • Force gauges (đồng hồ đo lực)
 • Durometers
 • Wall thickness gauges
 • Coating thickness gauges (đồng hồ đo độ dày )
 • Moisture meters
 • Wire terminal testers
 • Dial thickness gauges
 • Bolt Tension meters
 • Flaw detectors
 • IRHD hardness testers
 • Textile test instruments
 • Digital length meter
 • Dynamometers
 • Crane scales
 • Vibration meter (thiết bị đo rung)
 • Adhesion tester (thiết bị đo độ bám dính)
 • Dew point meter (thiết bị đo điểm sương)
 • Leak detectors (thiết bị phát hiện rò rỉ)
 • Metal hardness tester (thiết bị đo độ cứng kim loại)
 • Corona discharge detector

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54