• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CHAUVIN ARNOUX

CHAUVIN ARNOUX ( Chauvin-arnoux.com )

http://www.chauvin-arnoux.com/en

Hãng chuyên các thiết bị đo lường, kiểm tra, phân tích, thí nghiệm dùng trong công nghiệp

 • Accessories (phụ kiện)
 • Accessories for oscilloscopes (phụ kiện cho máy hiện sóng)
 • Adapters for multimeters and multimeter clamps (bộ phụ kiện cho đồng hồ vạn năng và kẹp vạn năng)
 • Analyser oscilloscopes with remote interface (máy phân tích dao động)
 • Benchtop analogue oscilloscopes (thiết bị hiện sóng tương tự để bàn)
 • Benchtop digital oscilloscopes (thiết bị hiện sóng dạng số để bàn)
 • Cable locator (bộ cố định cáp)
 • Calibrators (các bộ định cỡ)
 • Laboratory calibrators (dụng cụ thí nghiệm)
 • Current clamps and sensors (kẹp và cảm biến dòng điện)
 • Earth and resistivity testers (thiết bị đo điện trở đất)
 • Electrical installation testers (thiết bị kiểm tra lắp ráp điện)
 • Electrical testers (thiết bị kiểm tra điện)
 • Electrochemical Measurements (thiết bị đo điện)
 • Electromagnetic field testers (thiết bị kiểm tra điện tử trường)
 • Insulation testers (thiết bị thử nghiệm cách điện)
 • Laboratory instruments (dụng cụ thí nghiệm điện)
 • Loggers
 • Machine and equipment testers (máy và thiết bị thử nghiệm)
 • Micro-ohmmeters (thiết bị đo điện trở)
 • Multimeter clamps
 • Multimeters
 • Other testers
 • Physical and environmental measurements (thiết bị đo vật lý và môi trường)
 • Portable oscilloscopes with isolated channels (dao động kế xách tay)
 • Power, energy and disturbance analysers (thiết bị phân tích nguồn năng lượng)
 • Processing and analysis software (phần mềm xử lý và phân tích)
 • Products for education and training (sản phẩm cho giáo dục và đào tạo)
 • RF wattmeters-reflectometers
 • Relays
 • Solar panel testers (thiết bị kiểm tra điều khiển bảng năng lượng mặt trời)
 • Telecom / network testers, etc.

CHAUVIN ARNOUX ( Chauvin-arnoux.com )

http://www.chauvin-arnoux.com/en

Hãng chuyên các thiết bị đo lường, kiểm tra, phân tích, thí nghiệm dùng trong công nghiệp

 • Accessories (phụ kiện)
 • Accessories for oscilloscopes (phụ kiện cho máy hiện sóng)
 • Adapters for multimeters and multimeter clamps (bộ phụ kiện cho đồng hồ vạn năng và kẹp vạn năng)
 • Analyser oscilloscopes with remote interface (máy phân tích dao động)
 • Benchtop analogue oscilloscopes (thiết bị hiện sóng tương tự để bàn)
 • Benchtop digital oscilloscopes (thiết bị hiện sóng dạng số để bàn)
 • Cable locator (bộ cố định cáp)
 • Calibrators (các bộ định cỡ)
 • Laboratory calibrators (dụng cụ thí nghiệm)
 • Current clamps and sensors (kẹp và cảm biến dòng điện)
 • Earth and resistivity testers (thiết bị đo điện trở đất)
 • Electrical installation testers (thiết bị kiểm tra lắp ráp điện)
 • Electrical testers (thiết bị kiểm tra điện)
 • Electrochemical Measurements (thiết bị đo điện)
 • Electromagnetic field testers (thiết bị kiểm tra điện tử trường)
 • Insulation testers (thiết bị thử nghiệm cách điện)
 • Laboratory instruments (dụng cụ thí nghiệm điện)
 • Loggers
 • Machine and equipment testers (máy và thiết bị thử nghiệm)
 • Micro-ohmmeters (thiết bị đo điện trở)
 • Multimeter clamps
 • Multimeters
 • Other testers
 • Physical and environmental measurements (thiết bị đo vật lý và môi trường)
 • Portable oscilloscopes with isolated channels (dao động kế xách tay)
 • Power, energy and disturbance analysers (thiết bị phân tích nguồn năng lượng)
 • Processing and analysis software (phần mềm xử lý và phân tích)
 • Products for education and training (sản phẩm cho giáo dục và đào tạo)
 • RF wattmeters-reflectometers
 • Relays
 • Solar panel testers (thiết bị kiểm tra điều khiển bảng năng lượng mặt trời)
 • Telecom / network testers, etc.

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54