• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CEAG

CEAG (THIẾT BỊ CHỐNG CHÁY NỔ) ( ceag.de )

http://www.ceag.de/en/products

Hãng chuyên các thiết bị đèn báo, đèn exit, đèn khẩn cấp, công tắc an toàn

 • Luminaires (đèn chiếu sáng)
  • LED products (các loại đèn LED)
  • Explosion protected linear lighting fittings (đèn LED chống cháy nổ)
  • Pendant luminaires and floodlights (đèn dây chuyền và đèn pha)
  • Hand lamps (đèn tay)
  • Exit luminaires (đèn thoát hiểm)
 • Switchgear (các loại công tắc an toàn)
  • Plugs and receptacles (phích cắm ổ cắm)
  • Ex-cable glands (đầu siết cáp)
  • Ex-safety and main current switches (công tắc an toàn)
  • Ex-junction and terminal enclosures (hộp đấu nối)
  • Ex-control units and control stations (thiết bị điều khiển và trạm kiểm soát)
  • Ex-control and distribution systems (hệ thống kiểm soát và phân phối)

CEAG (THIẾT BỊ CHỐNG CHÁY NỔ) ( ceag.de )

http://www.ceag.de/en/products

Hãng chuyên các thiết bị đèn báo, đèn exit, đèn khẩn cấp, công tắc an toàn

 • Luminaires (đèn chiếu sáng)
  • LED products (các loại đèn LED)
  • Explosion protected linear lighting fittings (đèn LED chống cháy nổ)
  • Pendant luminaires and floodlights (đèn dây chuyền và đèn pha)
  • Hand lamps (đèn tay)
  • Exit luminaires (đèn thoát hiểm)
 • Switchgear (các loại công tắc an toàn)
  • Plugs and receptacles (phích cắm ổ cắm)
  • Ex-cable glands (đầu siết cáp)
  • Ex-safety and main current switches (công tắc an toàn)
  • Ex-junction and terminal enclosures (hộp đấu nối)
  • Ex-control units and control stations (thiết bị điều khiển và trạm kiểm soát)
  • Ex-control and distribution systems (hệ thống kiểm soát và phân phối)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54