• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CAT PUMPS

CAT PUMPS ( catpump.co.uk )

http://www.catpumps.co.uk/products/

Hãng chuyên các thiết bị bơm và phụ kiện dùng trong công nghiệp

 • Pumps (các loại bơm)
  • Plunger pumps (bơm pit tông)
  • Piston pumps
  • ATEX pumps
  • Stainless steel pumps (bơm bằng thép không gỉ)
  • Flush pumps (máy bơm xả)
  • Liquid CO2 pumps (bơm CO2 lỏng)
  • TEG pumps (bơm TEG)
  • High temperature pumps (máy bơm nhiệt độ cao)
  • Nickel aluminum bronze pumps (bơm đồng nhôm, nikel)
  • Chemical pumps (máy bơm hóa chất)
  • Belt drive pumps
  • Gearbox pumps (bơm hộp số)
 • Accessories (phụ kiện)
  • Pressure regulators (thiết bị điều chỉnh áp)
  • Unloaders (máy xả)
  • Relief/pop-off valves
  • Pulsation dampener
  • Pressure gauges (đồng hồ đo áp suất)
  • Thermal valves (van nhiệt)
  • Inlet pressure stabilizers (thiết bị ổn áp)
  • Lubricants
  • Bell housings and couplings

CAT PUMPS ( catpump.co.uk )

http://www.catpumps.co.uk/products/

Hãng chuyên các thiết bị bơm và phụ kiện dùng trong công nghiệp

 • Pumps (các loại bơm)
  • Plunger pumps (bơm pit tông)
  • Piston pumps
  • ATEX pumps
  • Stainless steel pumps (bơm bằng thép không gỉ)
  • Flush pumps (máy bơm xả)
  • Liquid CO2 pumps (bơm CO2 lỏng)
  • TEG pumps (bơm TEG)
  • High temperature pumps (máy bơm nhiệt độ cao)
  • Nickel aluminum bronze pumps (bơm đồng nhôm, nikel)
  • Chemical pumps (máy bơm hóa chất)
  • Belt drive pumps
  • Gearbox pumps (bơm hộp số)
 • Accessories (phụ kiện)
  • Pressure regulators (thiết bị điều chỉnh áp)
  • Unloaders (máy xả)
  • Relief/pop-off valves
  • Pulsation dampener
  • Pressure gauges (đồng hồ đo áp suất)
  • Thermal valves (van nhiệt)
  • Inlet pressure stabilizers (thiết bị ổn áp)
  • Lubricants
  • Bell housings and couplings

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54