• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CASAPPA

 • Aluminium body hydraulic gear pumps and motors (hộp số và động cơ thủy lực bằng nhôm)
  • – POLARIS [PL]
  • – WHISPER [WS]
 • Cast iron body hydraulic gear pumps and motors (thiết bị bơm và động cơ thủy lực bằng gang)
  • POLARIS   [PH]
  • KAPPA [K]
  • KAPPA COMPACT
  • FORMULA [FP]
  • MAGNUM [HD]
 • Built-in valves for hydraulic gear pumps and motors (van tích hợp sẵn bơm bánh răng thủy lực và động cơ)
 • Gear flow dividers
  • POLARIS [PLD]
  • MAGNUM [HDD]
 • Fixed displacement axial piston pumps and motors (bơm và động cơ pit tông trục cố định
  • STRADA [BAP]
  • PLATA [LF]
 • Variable displacement axial piston pumps (bơm pit tông trục không cố định)
  • PLATA [LVP]
  • MVP-MVPD
  • TVP
  • PLATA [DVP-SVP]
 • Hydraulic hand pumps (bơm thủy lực bằng tay)
  • UP EASY [EP
 • Filters (bộ lọc thủy lực)
  • IKRON Filters
 • Aluminium body hydraulic gear pumps and motors (hộp số và động cơ thủy lực bằng nhôm)
  • – POLARIS [PL]
  • – WHISPER [WS]
 • Cast iron body hydraulic gear pumps and motors (thiết bị bơm và động cơ thủy lực bằng gang)
  • POLARIS   [PH]
  • KAPPA [K]
  • KAPPA COMPACT
  • FORMULA [FP]
  • MAGNUM [HD]
 • Built-in valves for hydraulic gear pumps and motors (van tích hợp sẵn bơm bánh răng thủy lực và động cơ)
 • Gear flow dividers
  • POLARIS [PLD]
  • MAGNUM [HDD]
 • Fixed displacement axial piston pumps and motors (bơm và động cơ pit tông trục cố định
  • STRADA [BAP]
  • PLATA [LF]
 • Variable displacement axial piston pumps (bơm pit tông trục không cố định)
  • PLATA [LVP]
  • MVP-MVPD
  • TVP
  • PLATA [DVP-SVP]
 • Hydraulic hand pumps (bơm thủy lực bằng tay)
  • UP EASY [EP
 • Filters (bộ lọc thủy lực)
  • IKRON Filters

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54